Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 19 maja 2014r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału (połączone z obchodami 10-lecia siedziby Oddziału na ul.Siostrzanej 11)

 • Poinformowano o przebiegu XXXI Zjazdu SITK RP i o wybranych nowych władzach Stowarzyszenia na kadencję 2014 – 2017.
 • Przekazano informację na temat wyników konkursu na Kronikarza Roku. W konkursie II miejsce zajęła kol. Joanna Mitis – Kronikarz Oddziału.
 • Zarząd Oddziału w drodze głosowania jawnego dokonał przyjęcia do Oddziału jednego członka oraz skreślenia z listy jednego członka,
 • Przekazano informację o wynikach konkursu na najlepszą pracę dyplomową dla szkół wyższych Krakowa za rok 2013. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 03.06.2014r.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji Modelling 2014 (Kraków, 12-13.06.2014r.).
 • Poinformowano o pracach remontowych i porządkowych przeprowadzonych w siedzibie Oddziału.
 • Przekazano informację na temat planowanego rozszerzenia treści strony internetowej Oddziału o wersję anglojęzyczną.
 • Podjęto decyzję o delegowaniu Prezes Oddziału na szczyt ONZ UNFCCC, który odbędzie się w Bonn w dniach 4 – 7 czerwca br.
 • Poinformowano o podjętej decyzji przekazania sprawy nieściągniętej należności MAPI Sławomir Langman do windykacji.
 • Kol. Marek Błeszyński przekazał p. Prezes wykonaną przez siebie karykaturę, która dołączy do kolekcji znajdującej się w Sali Kominkowej.
 • Przedyskutowano konieczność podjęcia działań w sprawie odwodnienia posesji i budynku Oddziału.
 • Ustalono termin spotkania „Pod Wiatą” związanego ze świętowaniem uzyskanej nagrody i nominacji w konkursie Ernesty 2013.

Spotkanie “Pod Wiatą”

W drugiej części spotkania członkowie Zarządu Oddziału, którzy pracowali w ostatnich 10 latach wraz z zaproszonymo gośćmi świętowali Jubileusz 10-lecia siedziby Oddziału przy ul. Siostrzanej.


Powiazane tresci