Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 20 listopada 2017r.

 • W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził i przyjął protokół nr 9 (98)/2017 z 9 października 2017 r., poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Krakowskiej Rady FSNT NOT Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej o wsparcie pieniężne działalności przyznając  dofinansowanie w kwocie 500,00 zł.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Klubu Seniora ws. zwolnień z opłacania składek członkowskich dwóch osób.
 • Sekretarz Janina Mrowińska przekazała informacje o stanie prac organizacyjnych XVI Konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” organizowanej w dniach 29, 30 listopada i 01 grudnia 2017 w Zakopanem.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze spotkaniem Jubileuszowym z Seniorami z Klubu Seniora:  Marianem Dudkiem – 80 lat, Andrzejem Tyskim – 80 lat, i Marią Patrzyk – 80 lat. Spotkanie odbędzie się w dniu w dniu 21 listopada 2017 roku w Hotelu Europejskim.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze spotkaniem gwiazdkowym Oddziału z przedstawicielami kół i zaproszonymi gośćmi, planowanym w dniu 11 grudnia br. w Hotelu Europejskim.
 • Poinformowano o zgłoszeniach do planu konferencji i seminariów na rok 2018.
 • Zarząd podsumował i ocenił przebieg Konferencji Jubileuszowej „170 lat Kolei w Krakowie”, która odbyła się w dniu 19.10.2017r. w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków kol. Joannę Hawlena i Jarosława Święcha z Koła w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o, kol. Edwarda Piotrowicza z Klubu Seniora i kol. Grzegorza Tomczyka z Koła w GDDKiA Rejon Kraków.
 • Prezes Lidia Żakowska poinformowała o swoim udziale w posiedzeniu Krakowskiej Rady FSNT NOT, które odbyło się w dniu 23 października br. oraz  przekazała relację z przebiegu  Jubileuszu 140-lecia KTT, który odbył się w siedzibie PAN w dniu 24 października br.
 • Poinformowano o otrzymanej z MOIIB w Krakowie prośbie o zgłaszanie propozycji planowanych na przyszły rok wydarzeń, które MOIIB mogłaby włączyć do kalendarza imprez europejskich promujących rolę inżyniera.
 • Zarząd zapoznał się z wnioskiem Klubu Seniora w sprawie uhonorowania zasłużonego członka Klubu.
 • Poinformowano o otrzymanym protokole z posiedzenia Zarządu Klubu Seniora, które odbyło się w dniu 14 listopada 2017 r.  
 • Kol. Mariusz Szałkowski poinformował o uchwale Zarządu Krajowego w sprawie  organizacji XXXII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP w dniach 17 – 19 maja 2018 roku w Wielogórze koło Radomia oraz o uchwale w sprawie wyboru delegatów i zasad odpłatności uczestników Zjazdu.
 • Prof. Wiesław Starowicz poinformował, że Zarząd Krajowy ogłosił rok 2018 Rokiem Malinowskiego, w dniu 20.11.br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Honorowego.
 • Kol. Mariusz Szałkowski przekazał relację ze spotkania Jubileuszowego 70-lecia Oddziału SITK RP w Rzeszowie.
 • Prezes Lidia Żakowska zgłosiła propozycję zorganizowania przez Oddział wyjazdu na narty do Karyntii.
 • Zarząd w czasie kolejnego posiedzenia ustali harmonogram spraw związanych z wyborami nowych władz Oddziału na kolejną kadencję.
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci