Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 20 marca 2017r.

 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z Zebraniem Sprawozdawczym Oddziału za rok 2016, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 roku w sali konferencyjnej MPK S.A. przy ul. Brożka 3.
 • Zarząd zapoznał się z  planem konferencji, seminariów i wyjazdów technicznych na 2017 rok. Plan jest otwarty, można zgłaszać kolejne propozycje.
 • Poinformowano o uchwałach podjętych przez Zarząd Krajowy dotyczących utworzenia  Funduszu Wspierania Działalności SITK oraz zmianach w Regulaminie Rzeczoznawców.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Klubu Seniora o oddelegowanie dwóch Członków Klubu Seniora na Krajowe Spotkanie Klubu Seniora organizowane przez Oddział SITK w Kielcach w dniach 27-28 kwietnia 2017 r.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła SITK w Mota-Engil Central Europe S.A. o dofinansowanie kosztów transportu wyjazdy techniczno-integracyjnego na budowę aktualnie realizowanego odcinka Zakopianki połączonego z wizytą na Kalatówkach „Wiosenne krokusy” w dniu 08 kwietnia 2017 roku.
 • Zarząd przyjął do wiadomości informację o seminarium dot. systemu gospodarki odpadami w Gminie Miejskiej Kraków organizowanym przez Koło SITK w Mota-Engil Central Europe S.A. w dniu 06 kwietnia 2017 roku. Zaproponowano wzbogacenie zakresu merytorycznego seminarium o tematykę transportową.
 • Poinformowano o wnioskach złożonych przez Oddział do Konkursu „ERNEST za działalność w 2016 roku”.
 • Kapituła Konkursu Fotograficznego zorganizowanego po Jubileuszowej Wyprawie do Chin i Tybetu dokonała oceny nadesłanych zdjęć i wyłoniła laureatów w kategoriach: Kultura, Przyroda, Transport. Wyniki konkursu ogłoszone będą na Zebraniu Sprawozdawczym.
 • Wiceprezes Andrzej Kollbek omówił sprawy organizacyjne związane z Konkursem prac dyplomowych dla szkół wyższych w dziedzinie transportu.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął Uchwałę w sprawie aktualizacji cen na archiwalne Zeszyty Naukowo – Techniczne Oddziału.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o zleceniu uporządkowania okablowania i urządzeń do Internetu w biurze Oddziału.
 • Zarząd złożył prof. Wiesławowi Starowiczowi serdeczne gratulacje z okazji uzyskania tytułu profesora nauk technicznych nadanego przez Prezydenta RP.
 • Prof. Wiesław Starowicz poinformował o śmierci Członka Honorowego SITK RP, Prezesa Honorowego Oddziału we Wrocławiu – Mieczysława Lewandowskiego.
 • Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o wyjeździe techniczno – integracyjnym Koła Grodzkiego do Wrocławia.

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci