Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 21 lipca 2016r.

 • Po przedyskutowaniu protokołu z dnia 11 lipca 2016r., Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół.
 • Sekretarz Oddziału J.Mrowińska poinformowała o realizacji uchwał i postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z obchodami Jubileuszu 70-lecia Oddziału.
 • Rozpatrzono wniosek przewodniczącego Koła w Politechnice Krakowskiej o dofinansowanie transportu wyjazdu techniczno-integracyjnego „Pożegnanie lata 2016” organizowanego przez Koło w dniach 24 – 28 sierpnia 2016r. Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał uczestnikom wyjazdu łączne dofinansowanie do kosztów transportu w kwocie 3000 zł.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu do Koła Grodzkiego kol. Anny Bujak – pracownika Biura Oddziału.
 • Poinformowano o ustaleniach poczynionych z księgową Oddziału na temat sposobu rozliczania finansów wyjazdów technicznych organizowanych przez Oddział.
 • Poinformowano o otrzymaniu materiałów konferencyjnych i wnioskach z konferencji „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego” organizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską w dniach 11-13 maja 2016 roku w Kielcach do ewentualnego wykorzystania z prośbą o uwagi i komentarze dotyczące konferencji.
 • Kol. M.Szałkowski poinformował o zatwierdzeniu przez Zarząd Krajowy wszystkich wniosków o odznaczenia złożonych przez Oddział.
 • Omówiono kwestię współorganizacji przez Oddział w Krakowie konferencji nt.: Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów kolejowych (listopad 2016r.).
 • Kol. M.Szałkowski poinformował o ukazaniu się pierwszego numeru kolejnego,  czwartego czasopisma stowarzyszeniowego pt.: Transport i logistyka. Porty wydawanego przez Oddział SITK RP w Szczecinie.
 • Kol. M.Szałkowski poinformował o podjęciu przez Zarząd Krajowy prac porządkowania spraw i regulaminów związanych z nagrodami i odznaczeniami.
 • Zarząd złożył życzenia imieninowe kol. Robertowi Szocie (7 czerwca).

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci