Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 21 marca 2016r.

 • Omówiono sprawy organizacyjne związane z Jubileuszem 70-lecia Oddziału w Krakowie. Dokonano wyboru miejsca zorganizowania Gali Jubileuszowej – będzie to Hotel Grand w Krakowie. Omówiono sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem imprez towarzyszących oraz wydawnictw jubileuszowych.
 • Dokonano podsumowania pracy oddziałowego Biura Ekspertyz w I kwartale 2016 roku i przedyskutowano planowane działania mające na celu pozyskanie środków finansowych.
 • Omówiono sprawy organizacyjne związane z konkursem na najlepsze prace dyplomowe. Poinformowano o terminie i miejscu uroczystości ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom.
 • Zarząd podjął decyzję w sprawie nadania uprawnień rzeczoznawcy kol. Krzysztofowi Brodackiemu.
 • Przedyskutowano wniosek w sprawie rozliczania kosztów wyjazdów zagranicznych związanych z działalnością statutową dla osób nie będących pracownikami Oddziału.
 • Zarząd podjął uchwałę dotyczącą polityki cenowej w zakresie sprzedaży wydawnictw.
 • Rozpatrzono wniosek Zarządu Klubu Seniora o dofinansowanie spotkania z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych tzw. „Sinusa Jajeczkowego” organizowanego przez Klub Seniora w Restauracji Browar Lubicz w dniu 22 marca br.
 • Dokonano skreślenia jednej osoby z listy członków Oddziału.
 • Zarząd podjął decyzje o organizacji seminarium nt. zarządzania projektami drogowymi, w czasie którego odbędzie się płatna prelekcja osoby posiadającej aktualną wiedzę z tego zakresu.
 • Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na Międzynarodowe Targi Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu organizowane w dniach 30.03 – 03.04.2016r.
 • Złożono życzenia imieninowe Prezes Lidii Żakowskiej i Wiceprezesowi Zbigniewowi Marcowi.
 • Członkowie Zarządu złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
   
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci