Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 21 września 2018r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 10(6)/2018 z posiedzenia w dniu 3 września 2018 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji naukowo-technicznych organizowanych przez Oddział:

  • „Kolejarze polscy dla niepodległej Ojczyzny” organizowanej w ramach odchodów 100-lecia Związku Zawodowego Kolejarzy, Kraków, 19.10.2018 r.,
  • „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” (Zakopane, 21 – 23.11.2018 r.),
  • Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PETEZET’2019” (Kraków, 13 – 14.03.2019 r.)
  • „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`19 (Szczawnica, 28 – 29.03.2019 r.).
 • Zarząd odniósł się do zmian wprowadzonych do Regulaminu nadawania tytułu rzeczoznawcy SITK znowelizowanego przez Zarząd Krajowy. Zarząd Oddziału wystosuje odwołanie do ZK w tej sprawie dotyczące okresu przedłużania uprawnień.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów transportu seminarium wyjazdowego na pokaz pracy Oczyszczarki tłucznia (RM) organizowanego przez Koło w PNUIK Sp. z o.o. w dniu 30.10.2018r.
 • Kol. Janina Mrowińska poinformowała o wynikach finansowych wyjazdu technicznego „Wrześniowy wyjazd w Karpaty – zwiedzamy obiekty zagłębia techniki naftowej” zorganizowanego w dniach 08-09 września 2018 roku przez Klub Seniora.
 • Poinformowano o Plenarnym zebraniu członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, połączonym z wyborami Zarządu Klubu. Zebranie zorganizowane zostało przez Oddział w Krakowie w dniach 10 – 11.09.2018 r.
 • Członkowie Zarządu zreferowali dotychczasowe dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków Oddziału Marcina Gawłowicza z Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie.
 • Zarząd przyjął do wiadomości pismo wysłane do Prezesa SITK RP przez kol. Kazimierza Żurowskiego ws. przyjęcia przez Stowarzyszenie patronatu św. Rafała Kalinowskiego.
 • Rozpatrzono wniosek Koła Grodzkiego o zorganizowanie jubileuszu dla członka Koła.
 • Prof. W.Starowicz poinformował o sprawach finansowych Stowarzyszenia.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o zakończeniu prac remontowych prowadzonych w siedzibie Oddziału.

 

Powiazane tresci