Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 23 maja 2016r.

 

 • Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia w dniu 9 maja 2016r.
 • Wiceprezes A.Kollbek przekazał informacje nt. rozstrzygnięcia konkursu prac dyplomowych z dziedziny transportu dla wyższych uczelni, Sąd Konkursowy zakończył prace i wyłonił laureatów. Omówiono sprawy nagród dla laureatów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 30 maja 2016r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej.
 • Omówiono sprawy organizacyjne dotyczące uczestnictwa przedstawicieli Oddziału w Gali Jubileuszowej SITK RP w dniu 2 czerwca 2016r. w Warszawie.
 • Prezes L.Żakowska poinformowała o stanie prac nad monografią jubileuszową. Zarząd podjął decyzję  w sprawie wydawnictwa z karykaturami (ustalono sposób wydania, format i zawartość wydawnictwa).
 • Prezes L.Żakowska poinformowała o stanie przygotowań do wyprawy jubileuszowej do Tybetu.
 • Sekretarz J.Mrowińska poinformowała o złożonych do Oddziału wnioskach na odznaczenia państwowe, wyznaczono ostateczny termin składania wniosków.
 • Prezes L.Żakowska poinformowano o planowanym seminarium nt: „Stowarzyszenia dla Zrównoważonej Mobilności”.
 • Prezes L.Żakowska poinformowała o stanie przygotowań do planowanej wystawy jubileuszowej, przedyskutowano kwestie związane z zawartością plansz i sposobem ich opracowania.
 • Sekretarz Oddziału kol. J. Mrowińska poinformowała o stanie przygotowań do konferencji ”Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” organizowanej w dniach 30 listopada – 02 grudnia 2016r. w Zakopanem.
 • Kol. J.Mrowińska poinformowała o zorganizowanym przez Klub Seniora w dniu 21 maja br. wyjeździe techniczno-integracyjnym na trasie Kraków – Ogrodzieniec – Rabsztyn.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął kol. Grzegorza Felisia, Tadeusza Kulę, Damiana Hurko, Sebastiana Motyla do koła SITK przy PNUIK Sp. z o.o. w Krakowie
 • Członkowie Zarządu złożyli życzenia imieninowe kol. Markowi Błeszyńskiemu.
   
Print Friendly

Powiazane tresci