Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 25 września 2015r.

  • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła przy Mota-Engil Central Europe S.A. o dofinansowanie kosztów transportu i poczęstunku podczas wyjazdu techniczno – integracyjnego „Zwiedzanie hali widowisko-sportowej TAURON Arena Kraków oraz Zamku na Mirowie w Książu Wielkim” (07 listopada 2015r), ustalono wysokość odpłatności dla uczestników wyjazdu.
  • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła przy Mota-Engil Central Europe S.A. o dofinansowanie poczęstunku podczas seminarium „Technologie wykonywania robót kanalizacyjnych na przykładzie realizacji kontraktu w Cieszynie” planowanego w dniu 30 października 2015r. Przedyskutowano sprawę zmiany terminu seminarium.
  • Zarząd rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła GDDKiA Oddział w Krakowie o dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu technicznego „Inwestycje drogowo-mostowe na drogach krajowych małopolski” (08 października 2015r.), omówiono program wyjazdu.
  • Prezes L.Żakowska poinformowała o zbliżającym się Jubileuszu 70-lecia SITKRP, który przypada w 2016 roku. Przedyskutowano zakres i formy planowanych działań w Oddziale w ramach Roku Jubileuszowego.
  • Prezes L.Żakowska przekazała relację ze zwołanego w dniu 15 września br. nadzwyczajnego posiedzenia Krakowskiej Rady FSNT NOT w Krakowie, poinformowała o aktualnej sytuacji w Krakowskiej Radzie.
  • Kol. A.Kollbek podkreślił rangę organizowanych bezpłatnych seminariów jednodniowych, będących uzupełnieniem konferencji.
  • Kol. A.Reszczyk zwróciła uwagę na konieczność zaktualizowania bazy e-mailowej członków Oddziału.
  • Kol. A.Reszczyk poinformowała o planowanych przez Koło GDDKIA w Krakowie w pierwszych dniach grudnia warsztatach artystycznych z dekoracji świątecznych, które odbędą się w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej.
     
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci