Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 26 czerwca 2017r.

 • W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził i przyjął protokół nr 5 (94)/2017 z 15 maja 2017 r.
 • Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd rozpatrzył wniosek Zarządu Klubu Seniora o dofinansowanie kosztów wyjazdu techniczno-integracyjnego pn. „Rewitalizowane obiekty kopalniane oraz modernizowany dworzec kolejowy” do Katowic (pokrycie kosztów przejazdu autobusem na trasie Kraków – Katowice – Kraków).
 • Zaplanowano wspólną wycieczkę techniczną organizowaną przez Koło w Mota – Engil Central Europe S.A i Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie (lipiec 2017).
 • Zarząd omówił sprawy związane z Nadzwyczajnym Zjazdem Delegatów SITK RP, który odbędzie się w dniu 7 września 2017 r. w Warszawie. Ustalono listę przedstawicieli Oddziału w Zjeździe.
 • Poinformowano o przebiegu uroczystości spotkania Zarządu Oddziału z Seniorami Jubilatami: Januszem Kucharskim, Stanisławem Wacławikiem i Januszem Magryszem zorganizowanego w dniu 29 maja 2017 roku w Hotelu Europejskim.
 • Prezes Lidia Żakowska poinformowała o przebiegu uroczystości ogłoszenia wyników konkursu Oddziału na prace dyplomowe, która odbyła się w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej w dniu 6 czerwca 2017 r.
 • Przekazano relację z przebiegu wyjazdu technicznego do Wrocławia organizowanego przez Koło Grodzkie w dniach 3 – 5 czerwca 2017 r.
 • Poinformowano o przebiegu III Pikniku Transportowego zorganizowanego na stadionie sportowym LKS Pasternik w Ochojnie w dniu 10 czerwca 2017 r.
 • Kol. Marek Błeszyński przekazał informację na temat przebiegu seminarium: Łącznica w Suchej Beskidzkiej – komfort i bezpieczeństwo, które odbyło się w Sali Rycerskiej Zamku w Suchej Beskidzkiej w dniu 16 czerwca 2017r.
 • Kol. Janina Mrowińska przekazała informację o stanie prac nad przygotowaniem konferencji kolejowej planowanej w 2017 roku.
 • Poinformowano o propozycji współorganizacji z Politechniką Krakowską – Katedrą Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, międzynarodowej konferencji z zakresu drgań w inżynierii w 2019 roku w Krakowie.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął kol. Paulinę Bździuch,  Marka Bogackiego, Roberta Oleniacza i Arkadiusza Kampczyka do Koła w Politechnice Krakowskiej.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków kol. Mateusza Łasaka z Koła w PNUIK Sp. z o.o. w Krakowie, kol. Piotra Derę, Antoniego Janika i Pawła Stopkę z Koła w Politechnice Krakowskiej oraz kol. Jana Chrzanowskiego z Koła w Mota – Engil Central Europe S.A.
 • Zarząd przyjął do wiadomości skreślenie z listy członków Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie  zmarłego kol. Janusza Cieślińskiego.
 • Poinformowano, że w dniu  12 września br. upływa termin składania wniosków na odznaczenia państwowe – Oddział złoży wniosek o odznaczenie dla kol. Anny Reszczyk.
 • Zarząd wysłuchał informacji o działaniach podjętych przez kol. Marka Błeszyńskiego w sprawie zakupu i rozszerzenia działki posesji Oddziału przy ul. Siostrzanej 11 o przyległy pas po stronie północnej.
 • Poinformowano o otrzymanym piśmie z Oddziału SITK w Białymstoku, w którym Oddział powiadamia o podjętej decyzji w sprawie nie opłacania noty księgowej – składki na fundusz wspierania działalności SITK.
 • Prezes Lidia Żakowska poinformowała o działaniach podjętych w związku z obchodami 140-lecia NOT i 110-lecia Domu Technika w Krakowie.
   
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci