Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 27 października 2014r.

• Kol. Janina Mrowińska zrelacjonowała przebieg przygotowań do konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” (Zakopane, 03-05.12.2014r.). 
• Kol. Andrzej Szarata poinformował o przygotowaniach do II konferencji dotyczącej KBR, która odbędzie się w Sopocie w terminie 26-27.11.2014r.
• Kol. Andrzej Szarata poinformował o działaniach podjętych dla zorganizowania  w czerwcu 2015 roku kolejnej konferencji nt. Polityka parkingowa w miastach.
• Kol. Anna Reszczyk – Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie zaprosiła do udziału w wyjeździe technicznym na obiekty mostowe realizowane w roku 2013 i 2014. Termin wyjazdu – 18.11.2014r.
• Poinformowano, że w dniach 6 – 7 listopada br. w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się spotkanie sekretarzy i księgowych SITK.
• Zarząd przedyskutował szczegóły organizacyjne spotkania z Seniorami – Jubilatami, które odbędzie się w dniu 13.11.br. w sali konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie. W tym dniu świętować będziemy 90-te urodziny kol. Stefana Maniewskiego oraz 80-te urodziny kol. Stanisława Furmana i Jerzego Bąkowskiego.
• Przedyskutowano sprawy dotyczące spotkania świątecznego Oddziału.
• Rozpatrzono wniosek Oddziału SITK w Katowicach o włączenie się w akcję wsparcia propozycji budowy pomnika upamiętniającego osiągnięcia wybitnego budowniczego i projektanta „Magistrali Węglowej” inż. Józefa Nowkuńskiego poprzez zakup cegiełek.
• Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Klubu Seniora o dofinansowanie spotkania świątecznego Klubu.
• Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Klubu Seniora o umorzenie składek jednemu z członków Klubu.
• Rozpatrzono wniosek Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” o wsparcie finansowe świątecznej akcji charytatywnej poprzez zakup karnetów świątecznych.
• Zarząd podjął uchwałę w sprawie wielkości opłaty wnoszonej przy składaniu wniosku  o przyznanie uprawnień rzeczoznawcy.
• Zarząd powołał na bieżącą kadencję Komisję ds. Rzeczoznawstwa.
• Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniami z wyjazdów technicznych i wycieczek zorganizowanych przez członków Koła w Mota-Engil Central Europe S.A. w ostatnich miesiącach.
 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci