Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 3 lutego 2014r.

 • Kol. A.Szarata przekazał informacje nt. stanu przygotowań do konferencji Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu zaplanowanej w czerwcu br.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego podjął decyzję o przeniesieniu niewykorzystanych składek Krakowskiego Koła Kolejarzy na rok 2014.
 • Zarząd przedyskutował i zaproponował kandydatury do nagrody Ernest 2013 w poszczególnych kategoriach.
 • Prof. Wiesław Starowicz przedstawił aktualną sytuację w Zarządzie Krajowym.
 • Poinformowano o podjętej w dniu 21.01.2014r. uchwale Zarządu Krajowego w sprawie nowego sposobu finansowania wspólnych działań na rzecz członków Stowarzyszenia (wprowadzono opłaty za zgłoszenia do konkursu Ernesty i konkursu na najlepszego Kronikarza oraz odpłatność za przyznane odznaczenia stowarzyszeniowe).
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego dokonał przyjęć nowych członków i skreśleń z listy członków Oddziału.
 • Prezes omówił działalność finansową Oddziału w roku 2013 i przedstawił wstępne wyniki bilansu finansowego, rok zakończył się znacznym zyskiem.
 • Zarząd podjął uchwałę w sprawie prowadzenia redakcji i obsługi administracyjnej i finansowej czasopisma Transport Miejski i Regionalny w Oddziale.
 • Zarząd omówił sprawy związane ze zbliżającymi się wyborami do władz Oddziału na nową kadencję.
 • Sekretarz Oddziału J.Mrowińska zapoznała członków Zarządu z danymi statystycznymi dotyczącymi działalności Oddziału w różnych obszarach w roku 2013.
 • Poinformowano o otrzymanym z Zarządu Krajowego programie działania na lata 2014 – 2018.
 • Poinformowano o  nadzwyczajnym posiedzeniu Krakowskiej rady FSNT NOT ws. przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28.01.2014r. Z przyczyn formalnych wyborów nie przeprowadzono. Kolejne spotkanie zaplanowano w terminie 25.02.2014r.
 • Poinformowano o otrzymanym od Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej przy KR FSNT NOT podziękowaniu za udzielone wsparcie finansowe.
 • Kol. A.Reszczyk przekazała informację ze spotkania MOIIB dotyczącego współpracy Izby z SITK.
 • Członkowie Zarządu przekazali życzenia imieninowe Prezesowi Mariuszowi Szałkowskiemu.
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci