Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 4 września 2017r.

 • W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził i przyjął protokół nr 7 (96)/2017 z 24 lipca 2017 r.
 • Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Omówiono sprawy organizacyjne związane z wyjazdem w dniu 7 września br. do Warszawy delegatów i przedstawicieli Oddziału z Krakowa na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP.
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o stanie prac organizacyjnych Konferencji Jubileuszowej „170 lat Kolei w Krakowie”, która odbędzie się w dniu 19.10.2017r. w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory.
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o dalszych działaniach związanych z  planowanym zakupem i rozszerzeniem działki, na której znajduje się siedziba Oddziału, o przyległy pas po stronie północnej.
 • Zarząd przedyskutował sprawę wymiany (modernizacji) ogrodzenia posesji, na której znajduje się siedziba Oddziału. Na kolejne posiedzenie Zarządu przygotowane zostaną konkretne (z szacunkowym kosztem) propozycje w tym temacie do przedyskutowania.
 • Kol. Janina Mrowińska przekazała informację o podsumowaniu finansowym  wycieczki technicznej nt: „Budowa przystanku PKP w Łagiewnikach przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie” zorganizowanej w dniu 29 lipca br. przez Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie i Mota – Engil Central Europe S.A. –
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków kol. Elżbietę Stojak z Koła w JPL Project Sp. z o.o.
 • Zarząd podjął decyzję o grillowym spotkaniu w siedzibie Oddziału „Pod Wiatą” połączonym ze świętowaniem Ernestów w dniu 18.09.2017r. (organizacja spotkania uzależniona będzie od warunków pogodowych).
 • Poinformowano o otrzymanym z MOIIB zaproszeniu do udziału w IV Mistrzostwach Strzeleckich MOIIB o Puchar Przewodniczącego Rady, organizowanych w dniu 26.09.2017r. o godz. 13.00 na Strzelnicy Pasternik. Zapisy do udziału w mistrzostwach są przyjmowane do dnia 20.09.2017r.
 • Prezes Lidia Żakowska poinformowała o zaproszeniu do uczestnictwa w obchodach Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji organizowanych przez SITPF w dniu 14.10.2017r. w Paryżu.
 • Kol. Beata Toporska przekazała informację o propozycji współpracy branżowej Oddziału z firmą Mota-Engil Central Europe S.A.
 • Na prośbę Przewodniczącego Rady Prezesów SITK RP p. Prezes Lidia Żakowska przygotuje i prześle dokument na temat „dobrych praktyk” stosowanych w naszym Oddziale w celu podzielenia się przykładami własnych dobrych działań przynoszących efekty.
 • Poinformowano o otrzymanym sprawozdaniu Zarządu KR FSN NOT za okres grudzień 2016 – marzec 2017 (do wglądu w biurze Oddziału).
 • Poinformowano o otrzymanym protokole z posiedzenia Zarządu Klubu Seniora (do wglądu w biurze Oddziału).
 • Zarząd przedyskutował sprawę włączenia się Oddziału w przygotowanie stoiska SITK RP na Targi TRAKO, które odbędą się w dniach 26 – 28.09. br. w Gdańsku.
 • Sekretarz Janina Mrowińska przedstawiła propozycję dostosowania nakładu i technologii druku Informatora Oddziału do bieżących potrzeb. Zarząd wyraził zgodę na zmniejszenie nakładu do 50 sztuk i druk cyfrowy. W przyszłości nakład będzie każdorazowo dostosowany do aktualnych potrzeb.
 • Zarząd podjął decyzję o wydaniu własnego, Oddziałowego kalendarza.

 


Powiazane tresci