Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 7 grudnia 2015r.

 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski wniesione przez koła o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2015 składek na rok 2016.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze spotkaniem gwiazdkowym Oddziału połączonym z Jubileuszem kol. E.Piotrowicza i J.Dziedzica.
 • Omówiono propozycje do planu konferencji i seminariów na rok 2016. Przedyskutowano propozycje terminu i organizacji spotkania Jubileuszowego Oddziału.
 • Zarząd skreślił z listy członków 7 osób.
 • Wiceprezes A.Kollbek przekazał informację o organizacji i przebiegu konferencji „Polityka parkingowa w miastach”, która odbyła się dniach 16 i 17 listopada 2015 w Krakowie.
 • Kol. J.Mrowińska przekazała relację ze stanu prac organizacyjnych i przygotowawczych do konferencji: „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” organizowanej w dniach 9, 10 i 11 grudnia 2015 w Zakopanem.
 • Kol. M.Szałkowski przekazał relację ze Spotkania Międzyoddziałowego, zorganizowanego przez Oddział SITKRP w Ostrowie Wielkopolskim w dniach 23 i 24 listopada br. Nasz Oddział reprezentowany był przez kol. M.Szałkowskiego (Wiceprezesa SITK RP) i Wiceprezesa Oddziału kol. Z.Marca.
 • Prezes L.Żakowska poinformowała o swoim uczestnictwie w posiedzeniu Komisji Młodzieży FSNT-NOT w Warszawie w dniu 23.11.br.
 • Kol. A.Kollbek przekazał relację z LVIII Technicznych Dni Drogowych, które zorganizowane były przez Zarząd Krajowy w Białymstoku w dniach 18 – 20.11.br.
 • Prezes L.Żakowska poinformowała o swoim udziale w Światowym Kongresie Inżynierów Kioto 2015.
 • Złożono zaległe życzenia imieninowe kol. Andrzejowi Kollbekowi (30 listopada br.).
   
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci