Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 8 czerwca 2015r.

 • Wiceprezes A.Kollbek zapoznał członków Zarządu z protokołem z posiedzenia Sądu Konkursowego oceniającego zgłoszone prace w 46 „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia uczelni Krakowa w dziedzinie transportu” za rok 2014. Zarząd zatwierdził protokół, podjęto decyzję o nagrodach, które zostaną wręczone laureatom. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 11 czerwca br. w siedzibie GDDKiA Oddział w Krakowie.
 • Prof. Starowicz złożył sprawozdanie ze swojej działalności w czasie pełnienia funkcji Dyrektora Biura Ekspertyz. Od dnia 1 lipca br. funkcję tę będzie pełnił kol. Marek Błeszyński.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z tegorocznymi Jubileuszami kolegów Seniorów: Andrzeja Macelewicza (95 lat), Edwarda Piotrowicza (85 lat) oraz Jana Dziedzica (80 lat).
 • Kol. A.Reszczyk zrelacjonowała przebieg drugiej części wycieczki „Poznaj swoje miasto Kraków" zorganizowanej przez Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie dla członków Oddziału w dniu 23 maja 2015 roku. Zarząd przyznał dofinansowanie do kosztów przewodnika.
 • Kol. B.Toporska poinformowała o nowej inicjatywnie Koła w Mota – Engil Central Europe S.A. – planowanej w dniu 12 września br. wycieczce „Drogą Holocaustu” organizowanej dla wszystkich chętnych członków Oddziału. Zarząd przyznał dofinansowanie do kosztów przewodnika.
 • Poinformowano o zmianie miejsca wycieczki organizowanej przez Koło w Mota-Engil Central Europe SA do Amsterdamu – wycieczka odbędzie się w tym samym terminie do Toskanii. Zarząd przyznał dofinansowanie dla członków Oddziału biorących udział w wycieczce.
 • Kol. B.Toporska poinformowała o podjętej przez Koło w Mota – Engil Central Europe SA. nowej inicjatywnie. W dniach 14 – 16 sierpnia br. odbędzie się wyprawa do źródeł Wisły, która zapoczątkuje nowy cykl „Wypraw Transportowych”. Zarząd przyznał dofinansowanie do kosztów posiłku w czasie wyprawy.
 • Prezes L.Żakowska omówiła stan przygotowań do Międzynarodowej Konferencji nt. „Polityka parkingowa w miastach” organizowanej w dniach 16 i 17 listopada 2015 roku w Krakowie.
 • Prof. W.Starowicz poinformował o przebiegu uroczystego, corocznego spotkania Rady Prezesów z Członkami Honorowymi i uroczystości wręczenia nagród "ERNEST za działalność w 2014", która odbyła się w Warszawie w dniu 12 maja 2015r.
 • Prezes L.Żakowska podziękowała członkom Zarządu za uczestnictwo w pogrzebie Prezesa Honorowego Oddziału Mariana Szelińskiego w dniu 14 maja br.
 • Prezes L.Żakowska zrelacjonowała przebieg Spotkania Międzyoddziałowego zorganizowanego w Krakowie w dniach 15 – 16 maja br.
 • Kol. P.Struska poinformowała o stanie przygotowań do Pikniku Transportowego, organizowanego przez Koło przy Politechnice Krakowskiej w dniu 27 czerwca br. w Wołowicach.
 • Ze względu na brak wniosków nie przyjęto nowych członków ani nie skreślono członków z listy Oddziału.
 • Poinformowano o otrzymanej odpowiedzi w sprawie wystosowanego przez Oddział pisma do władz Województwa Małopolskiego w związku z planami fizycznej likwidacji linii kolejowej Tarnów – Szczucin i budowy w jej miejsce ścieżki rowerowej.
 • Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na konferencję „Produkcja nowoczesnych tramwajów. Możliwości zapewnienia wymagań klientów” organizowaną przez Oddział SITK w Poznaniu w dniu 23 czerwca 2015 w Domu Technika NOT w Poznaniu.
 • Prezes L.Żakowska poinformowała o działaniach podjętych w sprawie wniosku o nadanie uprawnień rzeczoznawcy dla jednego z członków Oddziału.
 • Prezes L.Żakowska poinformowała, że w dniach 9 – 11 czerwca br. będzie uczestniczyć w Szczycie Klimatycznym w Bonn reprezentując Oddział SITK w Krakowie.
 • Kol. M.Szałkowski poinformował, że podobnie jak w latach poprzednich, SITK będzie uczestniczyło w Targach TRAKO 2015.
 • Członkowie Zarządu złożyli życzenia imieninowe prof. Wiesławowi Starowiczowi oraz kol. Zofii Schumacher.
   
Print Friendly

Powiazane tresci