Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 20 kwietnia 2015r.

• Prezes Oddziału omówiła przebieg zebrania sprawozdawczego Oddziału za rok 2014, które odbyło się w dniu 30 marca 2015r. W spotkaniu uczestniczyło ok. 75 osób.
• Kol. M.Szałkowski (Wiceprezes Zarządu Krajowego) przekazał informację na temat konkursu Ernesty 2014, spośród wniosków złożonych przez Oddział trzy zostały nominowane do nagrody.
• Kol. Anna Reszczyk poinformowała o przebiegu pierwszej części wycieczki nt: Poznaj swoje miasto Kraków,  zorganizowanej w dniu 21 marca br. W wycieczce uczestniczyło 15 osób (członków Koła w GDDKiA – Oddział w Krakowie i innych kół).
• Kol. B.Toporska zrelacjonowała przebieg wycieczki do Doliny Chochołowskiej „na wiosenne krokusy”, która odbyła się w dniu 11 kwietnia br. W wycieczce uczestniczyli członkowie koła Mota Engil Central Europe S.A. oraz członkowie innych kół.
• Kol. B.Toporska przekazała informacje na temat planowanej w dniu 23 kwietnia br. wycieczki technicznej na budowę linii szybkiego tramwaju Lipska – Wielicka w Krakowie. Wycieczkę organizuje Koło w Mota-Central Europe S.A.
• Prezes Oddziału poinformowała o stanie prac organizacyjnych związanych z planowanym w Krakowie w dniach 15 – 16 maja br. Spotkaniem Międzyoddziałowym. Przygotowano program merytoryczny i techniczno – turystyczny.
• Przewodniczący Sądu Konkursowego A.Kollbek poinformował o stanie prac w konkursie na najlepszą prac dyplomową uczelni wyższych Krakowa.
• Prezes L.Żakowska przekazała informację na temat konkursu Europa dla Obywateli. 
• Prezes L.Żakowska poinformowała o możliwościach kontynuacji współpracy międzynarodowej i jej zakresie ze SWISS ENGINEERING.
• Zarząd rozpatrzył sprawy związane z przyjęciem do Oddziału nowych członków oraz skreśleniem członków.
• Zarząd podjął uchwałę o przesłaniu do władz Województwa Małopolskiego oficjalnego stanowiska Oddziału w sprawie planów fizycznej likwidacji linii kolejowej Tarnów – Szczucin.
• Poinformowano o uroczystej Gali „PONTIFEX CRACOVIENSIS” w Filharmonii Krakowskiej, która odbyła się w dniu 19 marca br. i sprawach finansowych związanych z tą imprezą.
• Poinformowano o odrzuceniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wniosku składanego przez Oddział do Konkursu ASOS 2015. Oddział wystosował pisemne zapytanie o przyczyny odrzucenia wniosku.
• Przedyskutowano sprawę nadania tytułu rzeczoznawcy członkowi Oddziału.
• Poinformowano o otrzymanych z Oddziału SITK w Katowicach podziękowaniach za wsparcie finansowe budowy pomnika inż. Józefa Nowkuńskiego.
 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci