Posiedzienie Zarządu Oddziału w dniu 03 września 2018r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 9(5)/2018 z posiedzenia w dniu 09 lipca 2018 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji naukowo-technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” organizowanej w dniach 21 – 23.11.2018 r.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji naukowo-technicznej „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`19 organizowanej w dniach 28 – 29.03.2018 r.
 • Przekazano informację o możliwości wyjazdu na Targi INNOTRANS w Berlinie organizowanym przez Oddział SITK w Radomiu w dniach 17-18.09.2018 r.
 • Poinformowano o plenarnym zebraniu członków KKMHiZT połączonym z wyborami Zarządu Klubu organizowane w Szczucinie w dniach 10-11.09.2018 r. Oddział oddelegował do udziału w spotkaniu kol. Karola Nędzę i Teresę Jaszczyszyn.
 • Przedyskutowano sprawę stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do działalności Oddziału, ustalono zasady postępowania w tym zakresie.
 • Członkowie Zarządu zreferowali dotychczasowe dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków Oddziału Tomasza Kulpę z Koła w Politechnice Krakowskiej, kol. Rafała Samka z Koła w GDDKiA Rejon Kraków i Tadeusza Fiuta z koła w MPK S.A. w Krakowie.
 • Kol. Janina Mrowińska poinformowała o uruchomieniu nowej strony czasopisma Transport Miejski i Regionalny.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o wykonanych pracach w siedzibie Oddziału.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o sfinalizowaniu zakupu działki po stronie północnej. Zarząd przedyskutował sposób zagospodarowania terenu działki Siedziby Oddziału oraz plany zmodernizowania ogrodzenia.
 • Podjęto decyzję w sprawie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję ws. organizacji konferencji z zakresu transportu miejskiego. Zarząd przyjął zasady odpowiedzi na korespondencję niezgodną z zasadami RODO.
 • Zarząd podjął decyzję ws. oddelegowania przedstawicieli Oddziału do komisji Egzaminacyjnej na certyfikat kompetencji zawodowych ITS. Przedstawicielami Oddziału będzie prof. Wiesław Starowicz i Grzegorz Dyrkacz.
 • Omówiono szczegóły dotyczące wyjazdowego posiedzenia Zarządu w Szczawnicy w dniu 21.09.2018 r.
   

Powiazane tresci