Potrójny Jubileusz Seniorów


0

W dniu 28 listopada maja 2018 roku w Restauracji Kolejowego Towarzystwa Kultury przy ul. Św. Filipa 6 w Krakowie odbyła się uroczystość Jubileuszowa trojga Seniorów z Oddziału: kol. Wandy Grzybowskiej z Koła Grodzkiego oraz kolegów Jerzego Janusia i Krzysztofa Królikowskiego z Klubu Seniora. Było to kolejne już spotkanie Jubileuszowe, na którym Zarząd Oddziału w sposób uroczysty świętował 80-te urodziny naszych Seniorów. W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby: Jubilaci wraz z rodzinami, Członkowie z Koła Grodzkiego i Klubu Seniora oraz Członkowie Zarządu Oddziału.

Na początku spotkania Prezes Oddziału Józefa Majerczak powitała Jubilatów oraz przedstawicieli ich rodzin. Przywitała też serdecznie gości: prof. Wiesława Starowicza – Prezesa Honorowego SITK RP i Prezesa Honorowego Oddziału, Mariusza Szałkowskiego – Członka Zarządu Krajowego i Członka Honorowego SITK, Członków Honorowych SITK: Annę Bryksy, Zofię Schumacher, Marka Błeszyńskiego i Jerzego Hydzika, a także członków Koła Grodzkiego i Klubu Seniora oraz członków Zarządu Oddziału. Następnie głos zabrał prof. Wiesław Starowicz. W ciepłych słowach przekazał Jubilatom życzenia zdrowia, satysfakcji z osiągniętych celów oraz niesłabnącej chęci do dalszego, aktywnego życia.

W dalszej części uroczystości Prezes Oddziału wraz z Prezesem Honorowym złożyła Jubilatom w imieniu wszystkich zebranych serdeczne gratulacje i życzenia, wręczając okolicznościowe prezenty i kwiaty. Lampką wina wzniesiono toast za zdrowie Jubilatów wraz z odśpiewaniem każdemu z Nich tradycyjnego „Sto lat”, przy dźwiękach gitary kol. Marka Błeszyńskiego. Jubilaci zaskoczyli zebranych niespodzianką – przygotowali miły prezent dla gości – każdy otrzymał małą buteleczkę szampana i słodycze.

W dalszej części spotkania, po gorącym poczęstunku wygłoszono laudacje wszystkich Jubilatów. Laudację dla kol. Wandy Grzybowskiej wygłosiła kol. Wiesława Rudnicka, kol. Krzysztof Królikowski i Jerzy Januś opowiedzieli o swoim życiu zawodowym. Prezes Józefa Majerczak wspominała o latach swojej współpracy zawodowej z kol. K.Królikowskim.

Następnie przystąpiono do krojenia urodzinowych tortów. Przy słodkim poczęstunku Jubilaci i zgromadzeni wspominali wydarzenia z przebiegu ich kariery zawodowej, poznaliśmy Ich też trochę z innej strony, tej prywatnej. Mówili o swoich zainteresowaniach i pasjach, które towarzyszyły im przez kolejne lata.

Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, możliwość spotkania się w  miłym gronie, wspólne wspominanie minionych lat było prawdziwą przyjemnością zarówno dla Jubilatów, jak i dla pozostałych uczestników tego wydarzenia.

Oprawę muzyczną i fotograficzną spotkania zapewnił kol. Marek Błeszyński.

Zdjęcia: Marek Błeszyński


Powiazane tresci