Prelekcja: „Transport miejski w ..…”

prelekcja-zurych Koło działające przy Politechnice Krakowskiej jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu spotkań na temat „Transport miejski w …”. W trakcie cyklicznych prelekcji (co ok. 2 miesiące) członkowie Koła, na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji, będą przedstawiać funkcjonowanie transportu miejskiego w różnych miastach świata.

 

Pierwsza prelekcja odbyła się w dniu 23 lutego br. w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej. W trakcie spotkania Kolega Grzegorz Amirowicz przedstawił prezentację dotyczącą funkcjonowania transportu miejskiego w Zurychu w Szwajcarii.

Na wstępie prelegent przedstawił najważniejsze fakty dotyczące rozwoju systemu oraz jego organizacji i finansowania, w tym podział kompetencji pomiędzy władze lokalne, związek komunikacyjny oraz przewoźników. Podał charakterystyki systemu takie jak: budżet, dane dotyczące pracy przewozowej, system taryfowy, przykładowe ceny biletów oraz typowe częstotliwości kursowania poszczególnych środków transportu. Zaprezentował również sieci: tramwajową, autobusową oraz trolejbusową, jak również uzupełniające je linie kolei linowo-terenowych oraz kolei zębatej, stanowiących integralny składnik systemu komunikacji miejskiej. Oprócz przeglądu taboru, fragment prezentacji poświęcono rozwiązaniom technicznym: skrzyżowaniom sieci trolejbusowej i tramwajowej, charakterystyce sieci tramwajowej, infrastrukturze przystankowej, rozjazdom tramwajowym oraz systemowi sterowania zwrotnicami. Zaprezentowane zostały również szczególnie rozbudowane węzły tramwajowe: Central, Paradeplatz oraz Bellevueplatz, jak również tunel tramwajowy. Na zakończenie prezentacji Kol. G.Amirowicz przedstawił funkcjonujący od kilku lat tramwaj towarowy służący do wywozu odpadów niegabarytowych oraz złomu elektronicznego.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, pojawiły się liczne pytania dotyczące zarówno szczegółów technicznych, jak i organizacyjnych. Z uwagi na to, że w spotkaniu uczestniczyły osoby zajmujące się organizacją transportu miejskiego w Krakowie, pojawiały się również porównania pomiędzy Zurychem i Krakowem. Szczególne zainteresowanie wzbudziły wymienne bloki krzyżownic oraz skrzyżowania trakcji tramwajowej i trolejbusowej oraz trolejbusowej i kolejowej.

 

Opracowanie: Tomasz Kulpa – Prezes Koła w Politechnice Krakowskiej

                 Grzegorz Amirowicz – członek Koła w Politechnice Krakowskiej    

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci