Profesor Wiesław Starowicz Prezesem Honorowym Oddziału SITK w Krakowie


Prezes Honorowy Oddziału SITK - Prof. Wiesław Starowicz

Miło nam donieść, że Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie ma nowego Prezesa Honorowego. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbyło się w dniu 14 marca 2016 roku, nadało Godność Honorowego Prezesa Oddziału Profesorowi Wiesławowi Starowiczowi.


Profesor Wiesław Starowicz jest członkiem Stowarzyszenia od 1 marca 1973 roku, w latach 1981 – 1994 pełnił funkcję Wiceprezesa Oddziału, a w latach 1994 – 2004 sprawował funkcję Prezesa Oddziału. Działał również bardzo aktywnie w Zarządzie Głównym SITK (obecnie Zarządzie Krajowym). W latach 1984 – 1987 pełnił funkcję członka Zarządu Głównego, w latach 1987 -1990 był członkiem Prezydium Zarządu Głównego. W latach 1990 – 1994 pełnił funkcję Wiceprezesa SITK, a w okresie 1994 – 2006 był Prezesem Stowarzyszenia. Od roku 2006 jest Prezesem Honorowym SITK.

To dzięki Jego aktywności nasze Stowarzyszenie stanowi prężną organizację o znaczących rezultatach działalności oraz o liczącej się pozycji w skali nie tylko krajowej, ale też i na arenie międzynarodowej. Jako wieloletni Prezes Zarządu Oddziału ujawnił swój wielki talent organizacyjny, był pomysłodawcą i animatorem wielu inicjatyw i działań oraz wzorem zaangażowania dla innych działaczy naszego Stowarzyszenia. To Jemu zawdzięczamy następujące inicjatywy: wprowadzenie Oddziału w nowe czasy i zasady – uzyskanie osobowości prawnej, uruchomienie (jako pierwsi w SITK) strony internetowej Oddziału, uruchomienie prężnie działającego Ośrodka Rzeczoznawstwa, wypracowującego środki finansowe dla Oddziału. W ramach prac Ośrodka, Oddział prowadził pod kierownictwem prof. Wiesława Starowicza bardzo wiele pionierskich, wieloletnich prac badawczych związanych z transportem i komunikacją miejską zarówno dla Krakowa, jak i wielu miast w całej Polsce. Profesor podjął się również  prowadzenia prac związanych z koordynacją przewoźników drogowych, uruchomił kursy przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych prowadzone nieprzerwanie od 2001 roku. Wraz z Zarządem Oddziału doprowadził do zakupu siedziby Oddziału, nieprzerwanie od roku 2004 sprawuje funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma „Transport Miejski i Regionalny” i podnosi jego rangę, w 1999 roku zainicjował wydawanie Informatora Oddziału i opracował jego strukturę, zaangażował się w uzyskanie punktacji dla zeszytów naukowo-technicznych i czasopisma TMiR.

Profesor Wiesław Starowicz przez wszystkie lata swej działalności niezmiennie aktywizuje i inspiruje nasze środowisko, szczególnie młode osoby, wykazuje dużą aktywność w organizowaniu konferencji naukowo-technicznych (był przewodniczącym komitetów organizacyjnych ponad 20 konferencji, przewodniczącym komitetów naukowych ponad 30 konferencji). Wszystkie te zasługi predysponowały prof. Starowicza do nadania Godności Prezesa Honorowego Oddziału. Spełnione zostały wymogi statutowe – Profesor Wiesław Starowicz uzyskał rekomendacje Przewodniczących Kół reprezentujących 75% Członków Oddziału, jest członkiem Honorowym Stowarzyszenia i pełnił funkcję Prezesa Oddziału przez dwie kadencje.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy stowarzyszeniowej.


Powiazane tresci