Program działania Oddziału SITK w Krakowie na rok 2014

L.p.

Tematyka

Term​in

Prowadzący

I.

Działalność statutowa

1.

Opinie, ekspertyzy na zamówienie,
z własnej inicjatywy

 • Pion kolejowy
 • Pion drogowy
 • Pion przewozów pasażerskich

wg potrzeb

Z. Marzec
A. Kollbek
M. Szałkowski

2.

Popularyzacja osiągnięć krakowskiego środowiska w czasopismach SITK

 • wyszukiwanie problemów (autorów)
 • działania inspiracyjne
 • teksty do Informatora SITK

wg potrzeb

wszyscy

3.

Propagowanie w naszym środowisku inicjatyw innych środowisk SITK oraz Zarządu Krajowego SITK i Rady Prezesów w tym między innymi:

 • referencje techniczne dla firm
 • wydawnictwa (czasopisma, materiały konferencyjne, informatory)

wg potrzeb

Prezes, Zarząd

4

Wydawanie zeszytów naukowo technicznych:

 • materiały konferencyjne „Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu”
 • materiały konferencyjne „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”.
 • Wydawanie zwartych publikacji (książek)

W terminach zgodnych z konferencjami

Redaktor Naczelny

 • J. Żurowska,

Redaktorzy tematyczni:

 • J. Chodur – transport drogowy
 • W. Czyczuła – transport kolejowy
 • W .Starowicz – transport miejski

Redaktor Statystyczny:

 • Z. Bryniarska

Redaktor Językowy:

 • A. Mierzyńska
 •  Sekretarz Redakcji
 • D. Schwertner

+ Kom. Organizacyjny

5.

Konferencje naukowo-techniczne

Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu

12-13 czerwca A. Szarata
Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

XIII edycja, Zakopane,
03-05 grudnia

J. Majerczak

6.

Organizacja jednodniowych seminariów prezentujących ciekawe rozwiązania, ciekawe firmy lub ciekawych ludzi

seminarium „Keramzyt w geotechnice i inżynierii drogowej”

Kraków, 09 kwietnia A. Reszczyk
seminarium „Fundusze unijne na lata 2014 – 2012 kolejną szansą dla finansowania rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce – problemy, wyzwania, doświadczenia” Kraków, 07 maja A. Reszczyk

seminarium „Zarządzanie realizacją projektów drogowo-mostowych”

Kraków, 24 września A. Reszczyk

7.

Współdziałanie z Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

Na bieżąco

L. Żakowska, B.Toporska,
R. Żakowski, A. Bryksy,
J. Hydzik, D. Opolska,
J. Cieśliński, J. Dziedzic

8.

Organizacja kursów szkoleniowych, dokształcających:

szkolenia dla przewoźników na uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

wg potrzeb M. Szałkowski

szkolenia tematyczne dla członków SITK i pracowników PKP

J. Mrowińska

innych wg pojawiającego się zapotrzebowania

Wszyscy

9.

Zabezpieczenie środków na działalność Statutową Oddziału:

 • działalność Ośrodka Rzeczoznawstwa,
 • działalność konferencyjna,
 • działalność kursowa,
 • sponsoring

Na bieżąco

wszyscy

 

10.

Tworzenie dobrego wizerunku SITK w mediach

wg potrzeb

Prezes, Zarząd

II.

Działalność integrująca członków lub dla członków

1.

Regularne uaktualnianie witryny SITK Oddział w Krakowie w internecie, propagowanie i rozszerzenie kontaktów poprzez Internet kontakty z Kołami

Na bieżąco

J. Mrowińska, Biuro

2.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową uczelni Krakowa

czerwiec

A. Kollbek

3.

Organizowanie zebrań i spotkań
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze 17 marzec

J .Mrowińska, Zarząd

Udział członków Zarządu w zebraniach Kół i Klubów

Wg zgłoszeń Zarząd Oddziału

obchodów rocznic urodzin Seniorów, zrzeszonych w Oddziałowym Klubie Seniora

listopad Zarząd Klubu Seniora

4.

Organizacja wieczorów klubowych SITK, (wiodący Klub Seniora)

według planu, Klubu Seniora

J. Mrowińska, J.Magrysz

.

5.

Organizacja imprez technicznych i nietechnicznych dla członków:

Wyjazd techniczno-krajoznawczy do zakładów MAN Truks – Fabryka pojazdów ciężarowych w Niepołomicach

30 kwietnia J. Kuchraski

Wyjazd techniczno-integracyjny „Wycieczka rowerowa do Tyńca”

12 lipca A. Reszczyk

Wyjazd techniczno-integracyjny „Pożegnanie lata 2014”

27-31 sierpnia T. Kulpa + Koło PK

Wyjazd techniczny do Fabryki Samochodów w Gliwicach

wrzesień J. Kucharski

Imprezy kulturalne (bale, wyjścia do teatru, kina)

wg potrzeb J. Mrowińska

6.

Bieżące działania formalne związane z przynależnością do SITK:

porządkowanie członkostwa

Na bieżąco J. Mrowińska

porządkowanie struktur podstawowych (Kół Zakładowych)

zwiększenie opłacania składek

P.Struska

III.

Współpraca z przedsiębiorstwami, firmami działającymi w naszym środowisku oraz kontakty „zewnętrzne”

1.

Współpraca z Oddziałami innych Stowarzyszeń FSNT NOT oraz KTT

Wg potrzeb

Prezes L.Żakowska, A.Kollbek, M.Szałkowski

2.

Współpraca z innymi Oddziałami SITK RP

Wg potrzeb

Prezes, wiceprezesi, członkowie Zarządu

3.

Współpraca z Redakcją czasopisma wydawanego przez SITK tj. Transport Miejski i Regionalny

Na bieżąco

Biuro, Zarząd

.4.

Kontakty z samorządami:

 • Miasta Kraków
 • Województwa Małopolskiego
 • Powiatu Krakowskiego

Wg potrzeb

Prezes, wiceprezesi

5.

Uczestnictwo w imieniu SITK w:

Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Wg potrzeb

A. Rudnicki

Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

R.Żakowski, A.Haber

Prezydium NOT

J. Dziedzic, L. Żakowska, M. Szałkowski

Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

L. Żakowska, R. Żakowski, A. Bryksy, J. Hydzik, J. Cieśliński

Zespole Zadaniowym UMK ds. ścieżek rowerowych w mieście Krakowie

D. Opolska, J .Dziedzic, A. Kollbek, R. Żakowski

6.

Kontakty z zagranicą (w ramach kontaktów SITK) w regionie

Wg potrzeb

Prezes, Zarząd w miarę możliwości

 

Powiazane tresci