Program Zarządu – 15 kwietnia 2013

PROGRAM

zebrania Zarządu Oddziału

w dniu 15 kwietnia 2013 r.

godz. 17.00 w siedzibie przy ul. Siostrzanej

 

***

 

1. Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 2012 – omówienie przebiegu.

2. Podsumowanie seminarium nt. "Ochrona środowiska przed hałasem komunikacyjnym" zorganizowanego w dniu 27 marca br.

3. Podsumowanie seminarium "Awarie i uszkodzenia konstrukcji nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych” zorganizowanego w dniu 11 kwietnia br.

4. Informacja o plenarnym zebraniu członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, które odbyło się w dniach 21 i 22 marca 2013r we Wrocławiu.

5. Informacja o plenarnym zebraniu Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, które odbędzie się w dniach 24 i 25 kwietnia 2013 w Szczecinie.

6. Informacja o odwołaniu (przełożenie na jesień) wyjazdu do Egeru i Budapesztu.

7. Informacja o pracach nad nową strona internetową Oddziału.

8. Sprawa dalszego wydawania czasopisma Transport Miejski i Regionalny.

9. Przyjęcia: i skreślenia członków:

Przyjęcia

-         Kol. Robert Płonka i Kinga Janosz o przyjęcie do Koła przy GDDKiA Rejon Kraków

Skreślenia

-         Wniosek Przewodniczącej Koła przy Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych o skreślenie z listy członków kol. Janusza Urbana.

 

10.  Sprawy różne:

- Relacja z wizyty u Prezesa Honorowego Oddziału SITK w Krakowie Mariana Szelińskiego.

- Konkurs prac dyplomowych szkół wyższych – stan zaawansowania prac.

- Oferta zakupu kopii filmu dokumentalnego o kolei transandyjskiej, zbudowanej przez Ernesta Malinowskiego w Peru otrzymana z Oddziału SITK w Poznaniu.

- Oferta pakietu konferencyjnego Hotelu Dosłońce Conference & Spa położonego w miejscowości Dosłońce w pobliżu Racławic.

- Zaproszenie na V ogólnopolską konferencję „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym” organizowaną przez Oddział SITK w Częstochowie w dniach 5-7 czerwca 2013 roku

- Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO” organizowane w dniach 24-27 września 2013 roku w Gdańsku.

 

11.  Wolne wnioski.

12.  Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu.

Print Friendly

Powiazane tresci