Protokół nr 6 (44) 2013

z zebrania Zarządu Oddziału w dniu 3 czerwca 2013r. ul. Siostrzana 11

 1. Obecni wg listy obecności w załączeniu.
 1. Program zebrania

 

PROGRAM

zebrania Zarządu Oddziału

w dniu 03 czerwca 2013 r.

godz. 17.00 w siedzibie przy ul. Siostrzanej

 

 1. Informacja o zorganizowanym seminarium i wycieczce „Kraków okiem rowerzysty”.
 2. Informacja na temat planowanej konferencji „Polityka parkingowa w miastach”, Zakopane 16-18 października – stan przygotowań.
 3. Informacja na temat planowanej konferencji „Drogi Kolejowe 2013” Krynica 23-25 października 2013.
 4. Informacja o uroczystej Radzie Prezesów -  corocznym spotkaniu z Członkami Honorowymi i uroczystości wręczenia nagród „ERNEST za działalność w 2012”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2013 roku.
 5. Konkurs prac dyplomowych dla absolwentów szkół wyższych - termin i miejsce uroczystości rozdania nagród, pula finansowa na nagrody.
 6. Informacja o kolejowo – winnej wyprawie braterskiej na Węgry w dniach 6 – 8 września 2013.
 7. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej Koła SITK RP przy Mota-Engil Central Europe S.A. o sfinansowanie dojazdu oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów podczas wyjazdu do Słowackiego Raju oraz budowy Mota-Engil Central Europe S.A. w Nowym Targu, organizowanym przez Koło w dniach 15-18 sierpnia 2013 roku.
 8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Klubu Seniora o sfinansowanie kosztów transportu podczas wyjazdu do Wytwórni Urządzeń Lotniczych w Mielcu, organizowanego przez Klub w dniu 06 czerwca 2013r.
 9. Przyjęcia: i skreślenia członków:

 

Przyjęcia

 • brak

Skreślenia

 • brak
 1. Sprawy różne:

a). Sprawozdanie Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A. z wycieczki do Doliny Pięciu Stawów Spiskich w dniu 18 maja 2013 roku.

 1. Wolne wnioski.

Złożenie zaległych życzeń imieninowych kol. Zosi (15.05.br)

 1. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu.
 1. Przebieg zebrania

 

Ad. 1

Ze względu na nieobecność kol. A.Reszczyk punkt 1 nie był omawiany, został przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu.

 

Ad. 2

Kol. A.Kollbek przekazał informacje na temat stanu przygotowań do konferencji parkingowej. Rozesłano komunikat nr 1 do potencjalnych uczestników. Wysłano zaproszenia do Protektorów Honorowych: Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Rektora Politechniki Krakowskiej Kazimierza Furtaka. Wpłynęły już pierwsze zgłoszenia i referaty. Kol. A.Szarata poinformował, że w konferencji udział weźmie 5 osób z zagranicy: ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Węgier i Grecji. Są to uznani naukowcy i wysokiej rangi specjaliści zajmujący się tematyką parkingową. W konferencji uczestniczyć będą również  dwie osoby z Uniwersytetu w Charkowie. W związku z tym jedna z sesji będzie odbywała się w języku angielskim, zapewnione zostanie tłumaczenie referatów na język polski.  W konferencji udział wezmą też przedstawiciele firmy sponsorskiej GREEN Parking Polska Sp. z o.o., dla której zostanie przeznaczone miejsce i czas na prezentacje komercyjne.

 

Ad. 3

Kol. J,Mrowińska poinformowała o zasadach i zakresie współpracy Oddziału z Katedrą Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego Politechniki Krakowskiej przy organizacji konferencji Drogi Kolejowe 2013. Oddział zapewnia kompleksową obsługę finansową konferencji, rozesłanie zaproszeń, wysyłanie informacji, rejestrację zgłoszeń oraz wydanie zeszytu naukowo – technicznego zawierającego materiały konferencji. Rozesłano już 800 komunikatów, trwają rozmowy ze sponsorami, zarezerwowano w Krynicy Hotel Panorama (oferujący 100 miejsc, istnieje możliwość rozszerzenia oferty o kolejne 50 miejsc w pobliskim Hotelu – Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Galicya).

 

Ad. 4

Prezes poinformował o zaplanowanej w dniu 11 czerwca br. uroczystości ogłoszenia wyników konkursu Ernesty 2012 i wręczenia statuetek laureatom. Oddział w Krakowie reprezentowany będzie przez grupę 13 osób: Prezes Honorowy SITK W.Starowicz, Prezes Oddziału M.Szałkowski, członkowie Honorowi: J.Hydzik, A.Bryksy, K.Żurowski, S.Furman oraz M.Błeszyński, B.Toporska, G.Sapoń, S.Maniewski, I.Tyska, A.Reszczyk, L.Franek. Pierwsza część spotkania będzie miała charakter turystyczny, uczestnicy zwiedzą Muzeum Narodowe, druga część poświęcona zostanie uroczystości rozdania Ernestów.

 

Ad. 5

Wiceprezes A.Kollbek poinformował, że konkurs na najlepszą pracę został rozstrzygnięty. Przyznano jedną nagrodę I, jedną nagrodę II i dwie nagrody III oraz dwa wyróżnienia. Kol. M.Błeszyński stwierdził, że na szczególną uwagę zasługuje nagrodzona I miejscem praca p. P.Okrzesika nt: Koncepcja symulatora komputerowego stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym typu E dla potrzeb dydaktyki, która otrzymała w konkursie maksymalną liczbę punktów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 10 czerwca br. w sali konferencyjnej GDDKiA przy ul.Mogilskiej 25 o godz. 14.00.

 

Ad. 6

Prezes przekazał informację o planowanej w terminie 6 – 8 września br. wyprawie na Węgry z red. L.Mazanem. Kol. Ł.Franek poinformował o przewidywanym aktualnie koszcie wyprawy. Po zamknięciu listy kandydatów policzone zostaną wszystkie koszty i obliczony zostanie koszt w przeliczeniu na osobę.

 

Ad. 7

Zarząd w głosowaniu jawnym podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla członków koła w Mota Engil Central Europe S.A. kosztów kupna biletów wstępu do zwiedzanych obiektów podczas wyjazdu do Słowackiego Raju oraz budowy Mota-Engil Central Europe S.A. w Nowym Targu, organizowanym przez Koło w dniach 15-18 sierpnia 2013 roku. Przewodnicząca Koła poproszona zostanie o uzupełnienie złożonego wniosku o imienną listę członków Koła, dla których przeznaczone będzie dofinansowanie.

 

Ad. 8.

Zarząd w głosowaniu jawnym podjął decyzję o przyznaniu sfinansowaniu kosztów transportu dla członków Klubu Seniora, które w dniu 6 czerwca br. organizuje wyjazd do Wytwórni Urządzeń Lotniczych w Mielcu. Przewodniczący Klubu poproszony zostanie o uzupełnienie złożonego wniosku o imienną listę członków Klubu, którzy wezmą udział w wyjeździe.

 

Ad. 9.

Nie przyjęto do Oddziału nowych członków i nie skreślono nikogo z  listy członków.

 

Ad. 10.

Sprawy różne:

 1. Członkowie Zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem z wyjazdu Koła Engil Central Europe S.A. z wycieczki do Doliny Pięciu Stawów Spiskich w dniu 18 maja br.
 2. Prezes poinformował o uruchomieniu kolejnej edycji kursu na certyfikat kompetencji zawodowych. W ostatnim czasie zwiększyła się liczba zgłaszających się na kurs, jest to zasługa Kol. J.Mrowińskiej, która zadbała o pozycjonowanie strony Oddziału, co przenosi się na dotarcie do większej liczby potencjalnych uczestników kursu.
 3. Prezes zaproponował zatrudnienie dodatkowej osoby w Biurze Oddziału na ½ etatu (na razie do końca roku 2013), która zajmie się wyszukiwaniem zleceń przynoszących dochód Oddziałowi oraz nadzorem nad przygotowywaniem dokumentacji przetargowej i nadzorem nad stroną organizacyjną przebiegu realizacji zawartych umów. Propozycja Prezesa wynika z tego, że w ostatnich latach spadła wartość wykonywanych przez Oddział zleceń i projektów, należy zatem podjąć próbę rozwiązania tego problemu. Jeśli pomysł ten okaże się skuteczny, zatrudnienie zostanie przedłużone. Zarząd pozytywnie przyjął propozycję Prezesa. Nowy pracownik zatrudniony zostanie najpóźniej od 1 lipca br.

 

Ad. 11.

Wolne wnioski

 1. Prezes poinformował o uroczystości 106-urodzin prof. Antoniego Rosikonia.
 2. W maju Prezes Honorowy Marian Szeliński obchodził 91 urodziny, z tej okazji delegacja Zarządu Oddziału złoży Prezesowi wizytę w lipcu br.
 3. Kol. J.Mrowińska poinformowała o propozycji umieszczenia zdjęć członków Zarządu na nowej stronie Oddziału, na następnym posiedzeniu zdjęcia te zostaną wykonane w siedzibie Oddziału.
 4. Prezes M.Szałkowski przypomniał o zbliżającym się końcu kadencji i zaapelował o zastanowienie się kandydaturą na nowego prezesa Oddziału.
 5. Kol. A.Szarata zwrócił się z pytaniem, czy z kosztów konferencji parkingowej można sfinansować pobyt dwóch uczestników z Charkowa (którzy pokryją tylko koszty swego przejazdu). Wiceprezes A.Kollbek (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) i Zarząd wyrazili na to zgodę. Kol. A.Szarata ustali też zasady ewentualnego finansowania pobytu specjalistów z zagranicy. W ramach oferty komercyjnej ustalono również zasady udostępnienia miejsca wystawowego i czasu na prezentacje komercyjne dla firmy sponsorskiej Green Parking Polska Sp. z o.o.

 

Ad. 12.

Kolejne spotkanie Zarządu zaplanowano na 24 czerwca 2013r.

 

Przewodniczył:  Mariusz Szałkowski                

Protokołowała:  Danuta Schwertner


Powiazane tresci