Rozdano nagrody w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia uczelni Krakowa w dziedzinie transportu

grupowe Jak co roku  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie zorganizowało 46. już edycję: „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia uczelni Krakowa w dziedzinie transportu” za rok 2014. Do konkursu zgłoszono 23 prace dyplomowe z trzech krakowskich uczelni: Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo – Hutniczej oraz Uniwersytetu Rolniczego.


Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów, których opinie były przedmiotem kwalifikacji do II etapu, tj. oceny przez Sąd Konkursowy.

Sąd Konkursowy obradował w następującym składzie:

Przewodniczący :   

Andrzej Kollbek

Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP
Zastępca Dyrektora GDDKiA O/Kraków

Członkowie :

Mariusz Szałkowski            

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju MPK S.A. w Krakowie

Jan Mitis

Kierownik Działu Projektowania i Analiz Eksploatacyjnych MPK SA w Krakowie

Grzegorz Sapoń

Specjalista ds. umów i rozliczeń MPK S.A. w Krakowie

Marek Błeszyński

Członek Zarządu SITK RP

Jan Macała

Kierownik Działu Technicznego MPK SA w Krakowie

Adrian Obuchowicz

Kierownik Zajezdni Autobusowej Bieńczyce MPK SA w Krakowie

Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 25  i 27 maja 2015r. oraz po analizie opinii specjalistów, opinii promotorów i zapoznaniu się z poszczególnymi pracami wyłonił laureatów. 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbyło się w dniu 11 czerwca br. w sali konferencyjnej GDDKiA Oddział w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25. Na spotkanie przybyło 19 osób: laureaci konkursu, promotorzy prac, zaproszeni goście i przedstawiciele Zarządu Oddziału.  Wszystkich przybyłych przywitał w ciepłych słowach Andrzej Kollbek – Przewodniczący Sądu Konkursowego (Wiceprezes Oddziału), przypominając zasady konkursu oraz podkreślając jego wagę i znaczenie. Następnie ogłosił werdykt i zaprezentował wszystkie zgłoszone prace, podkreślając ich bardzo wyrównany poziom i wartość merytoryczną.

A oto nagrodzone prace:

 I miejsce przyznano równorzędnie dwóm pracom:

  • Paweł Kłeczek za pracę pt. „Symulacja ruchu ludzi w galerii handlowej”, promotor – dr hab. inż. Jarosław Wąs,
  • Daniel   Rapacz oraz  Wojciech  Zwijacz za pracę pt. „Stosowanie miar pośrednich oceny BRD związanych ze strefą dylematu na skrzyżowaniach z sygnalizacja świetlną”, promotor – dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK,

II miejsce

  • Joanna Czachurska oraz Anna Owsiak za pracę pt. „Kształtowanie bezpiecznego otoczenia dróg – przepisy i ich praktyczna realizacja”, promotor -  dr hab. inż. Stanisław Gaca prof. PK,

III miejsce przyznano równorzędnie dwóm pracom:

  • Łukasz Kordeczka za pracę pt. „Hydrauliczne urządzenie napinające wyciągu narciarskiego”, promotor –  dr inż. Tomasz Rokita,
  • Dawid Kowalczyk za pracę pt. „Analiza powiązań transportem szynowym z Osiedla Piastów do centrum Krakowa”, promotor – dr inż. Marek Bauer.

 Przyznano też 4 wyróżnienia:

  • Jakub Rakoczy za pracę pt. „Symulacja ewakuacji tunelu w warunkach pożaru”, promotor – dr hab. inż. Jarosław Wąs,
  • Anna Lizoń oraz Piotr Ostaszewski za pracę pt. „Funkcjonowanie i bezpieczeństwo ruchu skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej w stanach zawodności” promotor – dr inż. Krzysztof Ostrowski,
  • Jakub Pastuszka za pracę pt. „Symulacja obsługi transportowej imprezy masowej z wykorzystaniem aplikacji VISWALK”, Promotor – dr inż. Wiesław Dźwigoń,
  • Milena Mojecka za pracę pt. „Projekt przejścia dla zwierząt w miejscowości Wodzisław w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 598 + 100”, promotor – dr inż. Arch. Marcin Furtak.

 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe: elektroniczne urządzenia pamięci zewnętrznej do komputera, bezprzewodowe słuchawki bluetooth oraz wydawnictwa Oddziału w Krakowie, m.in. jubileuszową monografię pt: Od Karpat po Andy autorstwa L.Mazana, M.Czumy i K.Siwiec.Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Wręczył je w Jego imieniu Wiceprezes Oddziału Andrzej Kollbek wraz z Sekretarzem Oddziału Janina Mrowińską. 

W czasie dyskusji, jaka się wywiązała na spotkaniu, laureaci nagród i ich promotorzy podzielili się swoimi refleksjami z okresu pisania prac, trudnościami, na jakie napotykali, opisali również w jaki sposób udało im się połączyć swoje życiowe pasje ze studiami. 

 Na zakończenie uroczystości zrobiono sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci