Rusza coroczny Konkurs na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa

Do udziału w konkursie prosimy zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu, który znajduje się poniżej.

Wniosek wraz z egzemplarzem pracy dyplomowej oraz opinią promotora  prosimy składać w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie ul. Siostrzana 11 (pn-pt) w godz. 8-16 do dnia 21 lutego 2018 roku.

Prosimy o dołączenie danych adresowych autorów prac zgłoszonych do konkursu (w celu przesłania informacji o wynikach konkursu i zawiadomienia o terminie wręczenia nagród).

Zgłoszone prace dyplomowe zgodnie z Regulaminem będą oceniane przez Sąd Konkursowy i po zakończeniu prac komisji zwrócone na uczelnię.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez SITK i Zakłady Pracy przewidujemy na przełomie maja i czerwca 2018 roku.

Regulamin

corocznego konkursu  Oddziału SITK RP w Krakowie na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa

 1. Podstawą do ubiegania się o nagrodę jest zgłoszenie pracy przez Dziekana Wydziału, Dyrektora Instytutu lub Kierownika Katedry lub Zakładu odpowiedniej wyższej uczelni lub Koła SITK działającego w danej jednostce uczelni.
 2. Do nagrody można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 01.01. do 30.12 każdego roku.
 3. Zgłoszenie pracy powinno zawierać:

·         nazwę uczelni, wydziału, instytutu, katedry,

·         nazwisko i imię autora,

·         tytuł pracy dyplomowej,

·         nazwisko i imię promotora,

·         datę obrony,

·         opinię zgłaszającego pracę,

·         egzemplarz pracy dyplomowej.

 1. Zgłaszane prace należy przekazywać do Biura Zarządu Oddziału SITK RP – Kraków           ul. Siostrzana 11 – do 25 lutego roku następnego.
 2. Nagrody za  prace dyplomowe będą przyznawane w dwóch kategoriach: prace dyplomowe I i II stopnia w grupach tematycznych :

·         infrastruktura  transportu      

·         procesy transportowe.

 1. Skład Sądu Konkursowego jest corocznie wybierany przez Zarząd Oddziału, Przewodniczącym Sądu Konkursowego jest wiceprezes Zarządu Oddziału. Członkowie sądu Konkursowego nie mogą być  pracownikami uczelni.
 2. Członkowie Sądu pełnią funkcje honorowo.
 3. Propozycje Sądu Konkursowego podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.
 4. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi a promotorzy nagrodzonych prac zostaną wyróżnieni dyplomami.
 5. Podstawowe kryteria oceny prac są następujące:

·         aktualność zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy,

·         możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy lub jej poszczególnych elementów ,

·         stopień trudności, złożoności  zagadnienia będącego przedmiotem pracy,

·         kompleksowość zagadnienia

·         stopień przygotowania pracy do jej wdrożenia,

·         sposób prezentacji tematu, oryginalność oraz nowoczesność metodologiczna przyjętego rozwiązania,

·         innowacyjność  rozwiązań

 1. Wręczenie przyznanych nagród odbędzie się na uroczystym spotkaniu organizowanym przez Zarząd Oddziału z promotorami i dyplomantami w miesiącu czerwcu.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Oddziału SITK Krakowie w dniu 8 grudnia  2016 roku.

 


Powiazane tresci