SEMINARIUM – „Centralny Port Komunikacyjny – czy to właściwa decyzja”.

W dniu 15.11.2018 roku w siedzibie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej odbyło się seminarium organizowane przez Koło Zakładowe w Politechnice Krakowskiej pod tytułem: „Centralny Port Komunikacyjny – czy to właściwa decyzja”. Prelekcję na temat zagadnienia przedstawił członek Koła SITK w Politechnice – Czesław Jarosz ekspert w dziedzinie lotnictwa, który między innymi przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Portu Lotniczego Kraków-Balice a w ostatnich latach wykładał na Politechnice Krakowskiej. Piastował również funkcję prezesa Portu Lotniczego w Radomiu. 

W swojej ponad godzinnej prezentacji kol. Czesław Jarosz przedstawił wpływ uwarunkowań politycznych na rozwój portów lotniczych, aspekty techniczne wpływające na wielkość przepustowości terminali pasażerskich i pasów startowych, statystyki na temat ruchu lotniczego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, wraz z prognozą jego rozwoju.

W kolejnej części prezentacji prelegent przedstawił gęstość sieci lotnisk w Polce na tle krajów zachodnich oraz izochrony dojazdu do poszczególnych portów lotniczych obrazujące dostępność transportową portów lotniczych. Z prezentowanych informacji wynikało, że potrzeby dla przewozów lotniczych w Polsce będą rosły i już w roku 2030 roku przekroczą 75 mln pasażerów a poziom mobilności w ruchu lotniczym Polaków zwiększy się zdecydowanie. Obecna sieć portów lotniczych jest kilkukrotnie mniejsza niż średnia gęstość w zachodnich krajach Europy. Z zaprezentowanego w trakcie prelekcji bilansu prognozy ruchu pasażerskiego i możliwości przepustowych obecnej infrastruktury lotniczej, a także z punktu widzenia rozwoju przewozów typu cargo, wydaje się niezbędne powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce.

W seminarium wzięło udział 31 osób, w tym 21 członków SITK oraz 10 studentów Politechniki Krakowskiej – członków koła naukowego TILOG. Po prelekcji zrodziła się, trwająca niemal godzinę, gorąca dyskusja. W trakcie dyskusji uczestnicy wyrażali swoje wątpliwości na temat potencjału i prawdziwości prognoz dotyczących ruchu pasażerskiego i wzrostu wskaźnika mobilności, wpływu CPK na funkcjonowanie lotnisk regionalnych, zasadności zamknięcia portu w Warszawie-Okęciu. Dyskusja dotyczyła również udziału przewoźników nisko-kosztowych w rynku oraz wizji rozwoju tego segmentu w kontekście obecności takich usług w CPK.  Podsumowując, temat powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce jest tematem budzącym wiele skrajnych emocji. Z jednej strony, potencjał rozwojowy rynku usług lotniczych wymaga znaczącego uzupełnienia infrastruktruktury dostosowanej zarówno do przewozów pasażerskich jak i towarowych. Z drugiej strony z budową CPK wiąże się wiele dodatkowych działań, koniecznych do realizacji aby zapewnić sukces Portu m.in: konieczność wprowadzenia kolejnych rozwiązań infrastrukturalnych dla innych gałęzi transportu, które gotowe byłyby obsłużyć dojazdy do CPK; kontrowersyjna likwidacja i przejęcie ruchu z Okęcia; liczne działania administracyjne i marketingowe, które przyciągnęłyby różnych przewoźników lotniczych wraz z atrakcyjną ofertą.

Opracowanie i fot.

Sabina Puławska-Obiedowska

Prezes Koła SITK w Politechnice Krakowskiej

 

 

 


Powiazane tresci