Seminarium nt. Zarządzanie informacją o elementach infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem modelu 3D oraz elementów metodologii BIM

W dniu 25.02.2019 r. SITK RP Oddział w Krakowie – Koło Zakładowe w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowały seminarium nt. Zarządzanie informacją o elementach infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem modelu 3D oraz elementów metodologii BIM.

Seminarium odbyło się w siedzibie Spółki Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. w Krakowie przy ulicy Prokocimskiej 4. W seminarium wzięli udział członkowie SITK, MOIIB oraz osoby niezrzeszone – razem 21 osób.

Prelegentem był Dyrektor Sebastian Motyl, który omówił prezentację programu pilotażowego zrealizowanego przez PNUIK w okresie 15.11.2017 r. – 15.03.2018 r. dotyczącego opracowania modelu 3D obiektu mostowego na linii kolejowej nr 191 w km 14,071z uwzględnieniem zastosowania i weryfikacji pod kątem możliwości ewentualnego wdrożenia elementów metodyki BIM.

W trakcie pokazu wywiązała się dyskusja dotycząca tematów związanych z metodyką BIM oraz zarządzaniem informacją na kontraktach liniowych oraz problematyką z tym związaną.

Organizatorzy seminarium składają serdeczne podziękowania panu Sebastianowi Motylowi, Dyrektorowi ds. produkcji robót nawierzchniowych w PNUIK Sp. z o.o. za ciekawą prezentację.

 

Opracowanie: Barbara Bysiewicz
Przewodnicząca Koła SITK RP w PNUIK Kraków
Zdjęcia: Jakub Kowal
Członek Koła SITK RP w PNUIK Kraków


Powiazane tresci