Seminarium Projektowanie infrastruktury rowerowej pod kątem użytkownika

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają na seminarium:

„Projektowanie infrastruktury rowerowej pod kątem użytkownika”

PROGRAM seminarium:

godz. 10:00 – Otwarcie i przywitanie uczestników

godz. 10:05- 13:30 -  Projektowanie infrastruktury rowerowej pod kątem użytkownika – Marcin Hyła – Stowarzyszenie Miasta Dla Rowerów

godz. 13:30  – 14:00 – Dyskusja, podsumowanie, zakończenie seminarium.

TERMIN i MIEJSCE:  19 maja 2015 r. ( wtorek ),  godz. 10:00 – 14:00                      
Siedziba -  GDDKiA Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25, I piętro.

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium przyjmuje Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.pl lub tel. 12 658 93 72 w terminie do dnia 18 maja br. (poniedziałek). Osoby będące członkami MOIIB proszone są o podanie numeru ewidencyjnego Izby. Seminarium jest bezpłatne. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszenia.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci