Wyprzedaż!

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ RÓŻNYCH SŁUŻB W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ NA DROGACH

ISSN 1231-9155

Nowy

Rola i udział środków masowego przekazu w sytuacjach nadzwyczajnych na drogach oraz przedstawienie koordynacji działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń: podczas powodzi, intensywnych wiatrów i zamieci śnieżnych, osuwisk przy drogach, zatorów komunikacyjnych to referaty zawarte w tym zeszycie (nr 95), które były wygłoszone na Ogólnopolskim Seminarium Naukowo - Technicznym...

Nie ma punktów za ten produkt.


5,00 zł