Wyprzedaż!

PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PASEM DROGOWYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓWPRAWNYCH

ISSN-1231-9155

Nowy

Zeszyt 93 zawiera referaty zgłoszone na ogólnopolską Konferencję Naukowo - Techniczną: Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Druga część Zeszytu zawiera informacje o firmach, które uczestniczyły w sponsorowaniu wydawnictwa.

Nie ma punktów za ten produkt.


5,00 zł