Spotkanie sprawozdawcze Klubu Seniora

W dniu 17 lutego 2015r. o godz. 11.00 członkowie Klubu Seniora spotkali się na kolejnym plenarnym posiedzeniu „Sinusie, które miało jednocześnie charakter sprawozdawczy. Zebranie odbyło się na terenie Politechniki Krakowskiej, w sali kinowej Muzeum Politechniki. Muzeum to zlokalizowane jest w tzw. „Areszcie” – dawnym więzieniu austro – węgierskich koszar, na terenie których obecnie znajduje się uczelnia. Zaproszenie na spotkanie przyjęła Prezes Oddziału Lidia Żakowska, Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska oraz Redaktor Informatora Oddziału Danuta Schwertner. W spotkaniu uczestniczyło 11 członków Klubu.

Spotkanie otworzył  Przewodniczący Klubu kol. Janusz Magrysz,  który po powitaniu gości omówił program spotkania. W części merytorycznej spotkania Sekretarz Klubu kol. Jerzy Bąkowski  złożył sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2014. Zebrani zgodnie stwierdzili, że ubiegłoroczny program był merytorycznie bogaty i atrakcyjny. Następnie Przewodniczący Klubu kol. J. Magrysz przedstawił przygotowany przez Zarząd Klubu pogram działania na rok 2015.

W czasie spotkania kol. J. Mrowińska poinformowała, że Zebranie Sprawozdawcze Oddziału odbędzie się 30 marca br., a ponieważ na tę okazję wydany zostanie kolejny numer Informatora, zaapelowała o pilne przekazanie do redakcji wszelkich informacji dotyczących Klubu. 

W czasie spotkania omówiono organizację jubileuszy kolegów Seniorów, które przypadają w 2015 roku: 95 urodziny kol. Andrzeja Macelewicza, 85 urodziny kol. Edwarda Piotrowicza i 80 urodziny kol. Jana Dziedzica. Postanowiono, że jubileusz kol. A.Macelewicza, z uwagi na jego stan zdrowia, zorganizowany zostanie w jego mieszkaniu. Delegaci z Klubu Seniora przekażą mu życzenia i  upominek.  

Kolejne spotkanie „Sinusowe” planowane jest w miesiącu marcu.

Ze względu na to, że spotkanie odbywało się w Muzeum Politechniki Krakowskiej, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wystawą pt. „Ars Magna – Architectura Militaris. Twierdza Kraków 1914-2014”. Politechnika Krakowska jest kolebką badań nad Twierdzą Kraków i innymi fortyfikacjami nowożytnymi. Na wystawie pokazane zostały archiwalne zdjęcia i plany oraz reprodukcje współczesnych studiów i projektów. Całości ekspozycji dopełniają eksponaty ilustrujące charakter epoki, m.in. militaria i podręczniki fortyfikacyjne, wystawie towarzyszy również promocja filmu dokumentalnego „Twierdza Kraków” w reżyserii Juliana Rachwała, zrealizowanego w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Filmoteka  Małopolska”.

 

Opracowanie: Jerzy Bąkowski

Sekretarz Klubu Seniora

Zdjęcia: Zdzisław Pniszner

Tekst zawiera informacje o Muzeum ze strony internetowej PK

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci