Sprawozdanie z Jubileuszu Seniorów

img_0063 W Klubie Seniora przy naszym Oddziale działają członkowie, którzy z racji wieku  powoli kończą aktywną działalność zawodową, a znajdują satysfakcję w aktywności na niwie społecznej i towarzyskiej.  Dzięki temu Klub Seniora i Oddział ma okazje do świętowania kolejnych jubileuszy naszych Seniorów.

W dniu 25 kwietnia 2016r. Zarząd Oddziału zorganizował spotkanie z koleżanką Anną Janowską – Ciońcką i kolegą Kazimierzem Żurowskim, którzy obchodzili w tym roku 80 rocznicę urodzin. Pogoda spłatała figla i zamiast świętować pod wiatą przy grillu, Seniorzy „ścisnęli się” w Sali Kominkowej w siedzibie Oddziału.

 Podążających na uroczystość już z oddali dochodziły odgłosy zorganizowanej przez niezawodnego kolegę Marka Błeszyńskiego trzyosobowej „kapeli” złożonej z profesjonalnych muzyków, która zapewniła oprawę muzyczną.

 Prezes Oddziału kol. prof. Lidia Żakowska przywitała przybyłych Jubilatów, Prezesa Honorowego prof. Wiesława Starowicza, członków Zarządu w osobach: Anna Reszczyk, Zbigniew Marzec, Mariusz Szałkowski, Marek Błeszyńki. W spotkaniu uczestniczyła również kol. Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału i Danuta Schwertner – Redaktor Informatora, które wraz z kol. Anną Bujak z zapałem „grillowały” w kuchni przygotowane na spotkanie smakołyki (wykorzystując wszystkie dostępne patelnie i palniki).

Złożenie życzeń połączone z gromkim śpiewem dało początek laudacjom i wspomnieniom Jubilatów. Kol. A. Janowska – Ciońćka pracowała w Biurze Rozwoju Krakowa w tym okresie, kiedy dokładano starań, aby Kraków wydostał się z wiekowego zastoju. Pomysłów na rozwój było bardzo wiele, ale przeszkodą w tamtych czasach był brak środków finansowych, a jak te już były – to brak materiałów. Koleżanka Ania ma tą satysfakcję, że idąc po unowocześnionym Krakowie, może sama do siebie powiedzieć: „To w dużej części moje dzieło!”.

Kolega Żurowski przeszedł wszystkie szczeble pracy na kolei i gdy doszedł do stanowiska Wicedyrektora Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, było wiadomo, że jest osobą która „zna kolej od podszewki”. W niezwykle atrakcyjnej laudacji kol. Krzysztof Królikowski zaprezentował odnalezione w archiwach atrakcyjne dane o Jubilacie i wyprowadził dzieje rodu od Bitwy Pod Grunwaldem, gdzie już przodkowie Herbu Leliwa zacnie się zasłużyli, a Jubilat dzielnie kontynuuje szczytne tradycje.

Następnie głos zabrał kol. Marian Dudek, którego przez lata pracy zawodowej  jako Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Naprawy Taboru zajmował się funkcjonowaniem krakowskich tramwajów. Pełniąc tę funkcję  stale miał kontakty z naszymi Jubilatami i miło wspomina tę współpracę, a szczególnie zawsze okazywaną przez Nich pomoc i życzliwość w rozwiązywaniu trudnych spraw i problemów.

Jubilaci zostali obdarzeni uściskami, pocałunkami, kwiatami, upominkami i tradycyjnymi karykaturami wykonanymi przez kol. Błeszyńskiego. Koleżanki Janina Mrowińska i Anna Bujak z sercem i zapałem przygotowały ucztę dla Seniorów: były kiełbaski, kaszanka, ryby, sałatki.  Jubilaci częstowali zebranych przygotowanymi dla Nich specjalnie Jubileuszowymi tortami, lampką wina wzniesiono toast za ich drowie.

Zebrani z wielkim żalem opuszczali spotkanie, które przebiegło w niezwykle serdecznej atmosferze.

 

Opracowanie:
Sekretarz Klubu Seniora – Jerzy Bąkowski

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci