Sprawozdanie z seminarium „160 lat kolei w Tarnowie”

1 W dniu 26 listopada 2016 w wyremontowanym zabytkowym budynku tarnowskiego dworca kolejowego odbyło się seminarium „160 lat kolei w Tarnowie”. Patronat honorowy nad seminarium objął Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Uroczyste obchody zorganizował Oddział SITK RP w Krakowie przy współudziale Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie i Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

W seminarium uczestniczyli:

  • Jadwiga Stankiewicz – z-ca Prezydenta Tarnowa
  • Jacek Sumera – Prezes Zarządu NOT w Tarnowie
  • Jerzy Hydzik – Przewodniczący Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu

oraz kolejarze z węzła tarnowskiego, miłośnicy dróg żelaznych, mieszkańcy miasta i nieliczni przedstawiciele z Oddziału SITK w Krakowie.

Po serdecznym przywitaniu uczestników przez prowadzącego Marka Błeszyńskiego padła komenda „proszę wstać” i wprowadzono na salę obrad sztandar jaki tarnowscy kolejarze otrzymali w 1923 roku. Jest to jeden z najstarszych sztandarów kolejowych w Polsce. Jego fundatorem był między innymi Ignacy Daszyński marszałek Sejmu RP a sztandar nieodzownie towarzyszy najważniejszym wydarzeniom kolejowym w Tarnowie. W czasie przerwy kawowej zapalono symboliczne znicze pod tablicami upamiętniającymi wybuch bomby zegarowej w pomieszczeniach dworca 28 sierpnia 1939 roku oraz wywóz więźniów z Tarnowa do obozu zagłady w Oświęcimiu.

Wygłoszono pięć referatów zarówno z historii kolejnictwa na ziemi tarnowskiej jak i poruszające współczesne problemy z jakimi boryka się kolej:

  1. Rafał Pietrończyk: Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów etap III.
  2. Jerzy Hydzik: Historia powstania kolei na terenie Tarnowa (opracowany na postawie materiałów dostarczonych przez Krzysztofa Jasińskiego)
  3. Krzysztof Galas: Tarnowskie Parowozownie
  4. Leszek Zakrzewski: Parowozy unikalnej Konstrukcji z początków kolei Kraków – Dębica
  5. Marek Kostyrzewski: Wspomnienia elektryfikacji linii Kraków – Medyka

Referaty były na tyle ciekawe i interesujące, że Prezes Zarządu NOT w Tarnowie zwrócił się z prośbą o powtórzenie seminarium w najbliższym czasie w reprezentacyjnej Sali Ratusza Miejskiego.

Gospodarzem prowadzącym obrady w historycznym kolejowym mundurze sprzed Pierwszej Wojny Światowej był pomysłodawca i główny organizator imprezy Marek Błeszyński, który w swej długiej karierze zawodowej był między innymi Naczelnikiem sekcji pasażerskiej w Tarnowie.

Bezpłatny przejazd koleją na trasie Kraków Główny – Tarnów jak i powrót do Krakowa sponsorowały Przewozy Regionalne.

Sponsorem  poczęstunku w czasie przerwy kawowej podczas, której uczestnicy mogli podziwiać wyremontowane pomieszczenia dworca jak i obiadu serwowanego w restauracji znajdującej się w piwnicach dworca była firma RAMATECH-INSTAL S.C. z Krakowa.

Opracowanie: Anna Bujak

Galeria: Krzysztof Jasiński, Leszek Zakrzewski, Krzysztof Racułt

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci