Sprawozdanie z seminarium „Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, zadania i wyzwania”

img_0003 Seminarium „Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, zadania i wyzwania” odbyło się w dniu 17 marca 2016 roku r. w sali Audiowizualnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na Placu Matejki w Krakowie. Organizatorami seminarium było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie oraz firma Budimex S.A.

W seminarium uczestniczyło 61 osób, w tym przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., firm projektowych i wykonawczych, Urzędu Marszałkowskiego, mieszkańcy Miasta Krakowa oraz członkowie Oddziału SITK i MOIIB.

Sponsorem seminarium była firma Budimex S.A., która przygotowała smaczny poczęstunek dla uczestników seminarium.

Obrady seminarium otworzył i prowadził Marek Błeszyński – Członek Zarządu Oddziału SITK w Krakowie, organizator seminarium.

Seminarium składało się z 5 referatów ilustrowanych planami, zdjęciami, rysunkami – wizualizacji i rozwiązań komunikacyjnych.

Wygłoszono następujące referaty:

• Informacje ogólne dotyczące realizowanej inwestycji wygłosił Marek Kupczak przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

• Analizy ruchowe zreferowali: Łukasz Rak i Damian Kosicki z Firmy BBF Sp. z o.o.

• Mosty i wiadukty wygłosił Mirosław Oleksy przedstawiciel Firmy MP – Mosty Sp. z o.o.

• Projektowanie zreferował Tomasz Bernady z Firmy ch2m

• Realizacja inwestycji została przedstawiona przez Pawła Janickiego i Dariusza Nowobilskiego z Firmy Budimex S.A.

Poszczególne wystąpienia spotkały się nie tylko z dużym zainteresowaniem, ale wywołały ożywioną dyskusję pomiędzy uczestnikami seminarium.O wielkości inwestycji świadczy fakt wybudowania dwóch estakad: pierwszej o długości 541 m i drugiej o długości 599 m, zabudowy dwóch przęseł o długości 80 m i posadowienia 30 filarów nośnych. Inwestycja obejmuje przebudowanie 8,8 km toru, zabudowanie 6 rozjazdów i przebudowę 6,5 km sieci trakcyjnej. Inwestycja pochłonie  6,7 tys. ton stali konstrukcyjnej do zabudowy, 3,1 tys. ton stali zbrojeniowej, 25,5 tys. ton betonu do zabudowy. Wartość zaplanowanych robót to 257 mln złotych.

Celem inwestycji jest umożliwienie bezpośredniego połączenia ze stacją Kraków Główny pociągów jadących z kierunku Zakopanego, Skawiny i Oświęcimia oraz pociągów wyjeżdżających ze stacji Kraków Główny w ww. kierunkach. Dotychczas takie jazdy odbywały się przez stację Kraków Płaszów wraz ze zmianą kierunku jazdy.

Budowa łącznicy zlokalizowana jest między przystankiem osobowym Kraków Zabłocie położonym na linii nr 91 Kraków Główny – Medyka a przystankiem osobowym Kraków Krzemionki położonym na linii nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim. Dodatkowo obydwa przystanki zostaną zmodernizowane, uzyskają nowe perony i zostanie przebudowany układ drogowy w ich sąsiedztwie.

Korzyści po zakończeniu inwestycji:

• Uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki umożliwiające pominięcie stacji Kraków Płaszów.

• Usprawnienie ruchu pociągów aglomeracyjnych kursujących w stronę Zakopanego, Skawiny i Oświęcimia, a także połączeń regionalnych i dalekobieżnych do Skawiny i przez Kalwarię Zebrzydowską Lanckoronę do Wadowic, Suchej Beskidzkiej, Rabki i Zakopanego.

• Skrócenie jazdy pociągów: lokalnych szynobusów o ok. 5 minut, dalekobieżnych w kierunku Zakopanego o ok. 12 – 15 minut.

• Większa przepustowość na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów.

• Powstanie wygodnego węzła przesiadkowego w rejonie skrzyżowania Powstańców Wielkopolskich i ulicy Wielickiej.

• Wybudowanie dwóch nowych przystanków osobowych Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki.

Na zakończenie seminarium Marek Błeszyński podziękował uczestnikom spotkania oraz wykładowcom za ciekawe wystąpienia.

Marek Błeszyński

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci