Sprawozdanie z seminarium pn. “Problematyka transportu w systemie gospodarki odpadami w gminie miejskiej Kraków”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP w Mota-Engil Central Europe S.A. oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zorganizowało w dniu 12 kwietnia 2017r. seminarium pn. “Problematyka transportu w systemie gospodarki odpadami w gminie miejskiej Kraków”.

Seminarium rozpoczął Prezes Zarządu MPO Sp. z o.o., Pan Henryk Kultys, który serdecznie przywitał przybyłych gości. Po krótkim wstępie, podczas którego zaprezentowano m.in. historie systemu oczyszczania Krakowa, jak również genezę powstania spółki MPO, zaprosił zgromadzonych do zwiedzania zakładu zlokalizowanego przy ul. Nowohuckiej 1. Zwiedzanie rozpoczęto od pomieszczeń technicznych, dalej przez miejsca przetwarzania elektroodpadów i odpadów wielkogabarytowych, lamusownię, a skończywszy w Dziale Kontroli. W dalszej części seminarium zostały poruszone tematy związane z letnim i zimowym utrzymaniem ulic, przestawiono system gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym zwróceniem na logistykę transportu odpadów i monitoringiem pojazdów. Na zakończenie poruszono temat recyklingu i korzyści płynących z jego zastosowania. Seminarium zakończyło się krótką, merytoryczną dyskusją.                                                           

                                                                                  Opracowanie i zdjęcia: Beata Toporska

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci