Sprawozdanie z udziału w seminarium „Technologie wykonywania robót kanalizacyjnych na przykładzie realizacji kontraktu w Cieszynie”

W dniu 9 listopada, w siedzibie firmy MOTA-ENGIL odbyło się seminarium poświęcone technologii wykonywania robót kanalizacyjnych na przykładzie realizacji kontraktu w Cieszynie. Prelegenci – p. Adam Przewor – kierownik budowy, oraz p. Mateusz Janczy – kierownik robót, rozpoczęli prezentację od krótkiego rysu historycznego miasta Cieszyn, ciekawostek z tym związanym, oraz początkach stosowania kanalizacji sanitarnej, które sięgają już 3500 r p. n.e.

Kolejnym punktem seminarium było omówienie specyfiki budowy w Cieszynie, która podzielona była na dwa zadania, obejmujące łącznie budowę nowej, oraz modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami o długości ok. 36 km. Podczas prowadzenia robót pracownicy spotkali się z wieloma trudnościami, jakie niesie m.in. prowadzenie inwestycji w śródmieściu, przy gęstej zabudowie, wąskich ulicach, dużym natężeniu ruchu kołowego i pieszego, czy nadzorze konserwatorskim i wykopaliskach archeologicznych. Przy tak specyficznych warunkach niezbędna była duża wiedza i bardzo indywidualne podejście w doborze technologii wykonywania poszczególnych etapów prac. Prace kanalizacyjne wykonywane były takimi metodami jak: metoda wykopowa, oraz metody bezwykopowe (przewierty, rękawy, naprawy punktowe). Prowadzący szczegółowo omówili zalety oraz wady poszczególnych metod, prezentując jednocześnie dokumentację zdjęciową i filmy instruktażowe. Bardzo chętnie dzielili się również zdobytym doświadczeniem i odpowiadali na pytania uczestników seminarium. Bardzo dziękujemy za interesujący wykład i gratulujemy sukcesu, jakim jest pomyślne zakończenie budowy.

Opracowała: Katarzyna Manterys

Powiazane tresci