Sprawozdanie z wyjazdu technicznego Inwestycje drogowo-mostowe na drogach krajowych Małopolski

W dniu 8 października br. Oddział SITK w Krakowie Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zorganizowały wyjazd techniczny nt: Inwestycje drogowo-mostowe na drogach krajowych Małopolski.
O godzinie 9.30 grupa 16 uczestników wyjechała autokarem z ul Mogilskiej 25, gdzie mieści się siedziba GDDKiA.  Pierwszym miejscem, do którego udali się uczestnicy było biuro budowy drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. trasy nowohuckiej) – odcinek od Węzła Drogowego Rybitwy (Christo Botewa) do Węzła Drogowego Igołomska wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę. W trakcie spotkania kierownik budowy przekazał informację na temat projektu i budowy trasy S-7.

Parametry techniczne drogi S-7: klasa drogi – S, prędkość projektowa – 100 km/h, ilość jezdni – 2, ilość pasów ruchu – 6 (2×3), szerokość pasa ruchu 3,5 m. Budowana droga ekspresowa S-7 przebiega przez wschodnią część miasta Krakowa, łączy dzielnice Bieżanów i Nową Hutę. Zaprojektowana droga ekspresowa będzie docelowo łączyła autostradę A4 z drogą DK-79 oraz umożliwi w perspektywie kontynuację budowy drogi ekspresowej S-7 w północnej części Województwa Małopolskiego od Krakowa do południowej granicy Województwa Świętokrzyskiego.

Budowany odcinek trasy S-7 ma zapewnić szybkie i sprawne połączenie komunikacyjne w ruchu międzynarodowym i krajowym na kierunku północ – południe. Budowa odcinka S-7 zapewni bezpośrednie połączenie z autostradą A-4 i poprzez nią dostęp do południowego korytarza S-7 w kierunku Słowacji i Węgier.

W dalszej kolejności uczestnicy udali się na teren budowy przeprawy mostowej przez Wisłę, gdzie zobaczyli aktualny stan prac budowy mostu. W godzinach przedpołudniowych grupa wyjechała z Krakowa przemierzając trasę autostradą A-4 do Brzeska, aby zapoznać się z budową drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4, a drogą krajową DK4 – jest to docelowy przebieg trasy DK75. Łącznik klasy GP zlokalizowany jest na terenie miasta Brzesko. Początek budowanego odcinka zlokalizowany jest na istniejącej ulicy Leśnej w rejonie skrzyżowania z ulicą Gajową, a koniec na skrzyżowaniu projektowanej drogi z istniejącą DK 4.

Po zapoznaniu się z budowanym łącznikiem, uczestnicy wycieczki przejechali do Bochni, gdzie zwiedzili bardzo ciekawe Muzeum Motyli Arthropoda. W Muzeum mieści się największa w Polsce, licząca ponad 5 tysięcy okazów, stała ekspozycja motyli pochodzących z całego świata.

Opracowanie i zdjęcia: Anna  Bujak

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci