Sprawozdanie z wyjazdu technicznego na budowę S7 Lubień – Rabka Zdrój, odcinek Skomielna Biała – Chabówka połączonego z przywitaniem wiosny w Dolinie Małej Łąki „wiosenne krokusy – IV”

W dniu 6 kwietnia 2019 roku Członkowie Oddziału SITK RP w Krakowie oraz jego sympatycy uczestniczyli w pierwszym w tym roku wyjeździe techniczno-krajoznawczym organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe w Mota-Engil Central Europe S.A., Koło Zakładowe w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rejon Kraków oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Wczesnym rankiem grupa wyruszyła w stronę Zakopanego. W drodze na budowę odcinka S7 Kol. Beata Toporska przedstawiła plan wyprawy oraz przekazała każdemu mapę turystyczną przedstawiającą przebieg planowanej górskiej trasy. Następnie Kol. Halina Rogowska – Kierownik Projektu – Koordynator trzech budowanych odcinków S7 odc. Lubień-Rabka Zdrój – Chabówka, opowiedziała o realizowanej inwestycji i przedstawiła zakres wykonywanych robót oraz przekazała broszurę informacyjną o projekcie budowy drogi ekspresowej S7, który uzyskał dofinasowanie unijne.

Pierwszym punktem wyprawy była budowa III odcinka drogi S-7 na odcinku Skomielna Biała – Chabówka o długości 5,190 km, rozpoczynający się węzłem drogowym w m. Skomielna Biała, a kończy węzłem drogowym w m. Zabornia. Generalnym Wykonawcą jest włoska firma Salini Impregilo. Węzeł Zabornia z istniejącym wiaduktem w Chabówce został połączony nowym odcinkiem DK 47 o długości 0,877 km. Odcinek ten wzbudził duże zainteresowanie inżynierów przede wszystkim z uwagi na efektowne estakady, jak i zaawansowany w pracach inżynierskich węzeł Skomielna. Węzeł ten jest zlokalizowany na skrzyżowaniu budowanej dogi S7 z drogą krajową nr 28. Cztery łącznice węzła Skomielna z uwagi na ukształtowanie terenu są poprowadzone w przeważającej części wieloprzęsłowymi wiaduktami. Obiekty łącznic posiadają rozpiętość teoretyczną Lt = 356,00 m i 366,84 m. Najdłuższym obiektem tego węzła jest Obiekt nr 18 w ciągu S7 o długości Lt = 446,00 m posiadający żelbetowe przęsła łukowe o rozpiętości 120,0 m. W rejonie węzła zlokalizowany został Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej.

Kolejnym obiektem, który zobaczono to najdłuższy i najwyższy obiekt mostowy spośród obiektów na wszystkich trzech odcinkach realizowanej drogi S7. Obiekt ten ma rozpiętość teoretyczną Lt = 992,00 m., a całkowita długość estakady wraz ze skrzydłami wynosi 1023,67 m. Obiekt posiada najdłuższe przęsła o rozpiętości teoretycznej 140 m. Wysokość najwyższej podpory wraz z ustrojem nośnym wynosi 49,4 m. Obiekty mostowe na tym odcinku stanowią ok 40,3% całości trasy. Przebieg drogi ekspresowej na odcinku trzecim w kilku miejscach przecina istniejącą DK 7.

Podczas wizyty na placu budowy uczestnicy mogli zapoznać się z zakresem wykonywanych prac, ich postępie, technologią wykonywania robót, jak również z trudnościami napotkanymi podczas prowadzonych robót, co zostało przedstawione przez Kierownika Robót mostowych firmy Salini Impregilo.

Po wizycie na budowie, Członkowie SITK wyruszyli w drogę do stolicy polskich Tatr, w poszukiwaniu wiosennych krokusów. Celem tegorocznej wyprawy była Dolina Małej Łąki. Uczestnicy wyjazdu rozpoczęli swą wędrówkę z Kir, skąd po około jednej godzinie dotarli na Przysłop Miętusi. Z uwagi na utrzymujące się opady deszczu zdecydowano się skrócić trasę wyprawy i z Przysłopu Miętusiego wszyscy udali się szlakiem niebieskim w kierunku parkingu, gdzie czekał autokar. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki zatrzymali się w Karczmie Siwy Dym na ciepły posiłek i gorącą herbatę, gdzie dzielili się wrażeniami minionego dnia jak również snuli plany na kolejną wyprawę.

                                                                                             

Opracowały: Beata Toporska / Halina Rogowska

Zdjęcia: Beata Toporska / Halina Rogowska / Paweł Grzęda

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci