UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA PRZEWOŹNIKÓW NA RYNKU USŁUG TRANSPORTU DROGOWEGO 2019 – SUPLEMENT

Redakcja: Wiesław Starowicz

Wydanie drugie, poprawione, uzupełnione i rozszerzone

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, KRAKÓW 2019

Suplement liczy 127 stron.

W suplemencie do monografii zawarto zbiór praktycznych aspektów funkcjonowania przewoźników na rynku transportowym, w tym warunków i zasad uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowej przewoźnika.

Kolejne załączniki zawierają:

  • aktualny regulamin określający warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
  • informacje o postępowaniu dla uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
  • aktualnie obowiązujące opłaty administracyjne związane z zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz zezwoleniami na wykonywanie przewozu osób,
  • przepisy o karach (grzywnach) pieniężnych za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego,
  • międzynarodowe ciągi drogowe w Europie,
  • ubezpieczenia w transporcie międzynarodowym,
  • przykłady zadań z zakresu czasu pracy kierowców,
  • przykłady testów,
  • wzory dokumentów zezwoleń i licencji w transporcie drogowym.

Spis treści do pobrania w sklepie


Powiazane tresci