WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU SITK RP W KRAKOWIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Oddziału SITK RP w Krakowie, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godz. 16.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Politechniki Krakowskiej „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24  (wjazd drugą bramą od ul. Szlak).

Program zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie Zebrania
 1. Powołanie Prezydium Zebrania
 1. Przyjęcie porządku obrad  i regulaminu obrad                                                                                   
 1. Wystąpienia Gości
 1. Wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom SITK
 1. Wręczenie odznak i wyróżnień
 1. Powołanie Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Wnioskowej, Skrutacyjnej
 1. Sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2017 oraz za okres kadencji 2014 – 2018
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 1. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 1. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom Oddziału
 1. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezesa Oddziału
 1. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na XXXII Zwyczajny Zjazd SITK
 1. Ogłoszenie wyników wyborów
 1. Prezentacja – Jan Friedberg „Kolej w pasażerskich przewozach miejskich i regionalnych – możliwości i warunki wykorzystania na przykładzie Zakopanego i subregionu”
 1. Przedstawienie kierunków działania Oddziału na lata 2018 – 2022
 1. Dyskusja programowa
 1. Przyjęcie uchwały określającej kierunki działania Oddziału na lata 2018 – 2022
 1. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Oddziału
 1. Zamknięcie obrad
 1. Posiłek

Sprawozdanie kadencyjne zostanie wręczone uczestnikom przed zebraniem oraz będzie dostępne na stronie internetowej.

Tradycyjnie zebranie ma charakter otwarty. 

Zapraszamy wszystkich chętnych Członków Oddziału.

 


Powiazane tresci