Władze Zarządu Oddziału wybrane na kadencję 2018 – 2021

Lp.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Adres e-mail

1.

Majerczak

Józefa

Prezes

jozefa.majerczak@gmail.com

2.

Starowicz Wiesław Prezes Honorowy Oddziału wieslaw.starowicz@sitkrp.org.pl

3.

Dyrkacz

Grzegorz

I Zastępca Prezesa

gdyrkacz@mpk.krakow.pl

4.

Marzec

Zbigniew

Wiceprezes ds. kolejnictwa

z.marzec@pnuikkrakow.pl

5.

Reszczyk

Anna Wiceprezes ds. drogownictwa  anna.reszczyk@wp.pl

6.

Mrowińska

Janina

Sekretarz

janina.mrowinska@sitkrp.org.pl

7.

Puławska-Obiedowska

Sabina

Skarbnik

pk@sitk.org.pl

8.

Błeszyński

Marek

Członek Zarządu

anmarc@op.pl

9.

Szałkowski

Mariusz

Członek Zarządu

mszalkow@mpk.krakow.pl

10.

Toporska

Beata

Członek Zarządu

b.toporska@gmail.com

11.

Lisowski Sergiusz Z-ca Członka Zarządu sergiusz.lisowski@interia.pl

Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2021

Lp.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Adres e-mail

1

Kollbek

Andrzej

Przewodniczący

kolbek@interia.pl

2

Schumacher

Zofia

Wiceprzewodnicząca

z.schuma@onet.pl

3

Rudnicka

Wiesława

Sekretarz

trans@pds.net.pl

4

Jarosz

Czesław

Członek

jaroszcz@kr.onet.pl

5

Nędza Karol Zastępca członka k.nedza7@upcpoczta.pl
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci