Regulamin corocznego konkursu Oddziału SITK RP w Krakowie na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa

 1. Podstawą do ubiegania się o nagrodę jest zgłoszenie pracy przez Dziekana Wydziału, Dyrektora Instytutu lub Kierownika Katedry lub Zakładu odpowiedniej wyższej uczelni lub Koła SITK działającego w danej jednostce uczelni.
 2. Do nagrody można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 01.01. do 30.12 każdego roku.
 3. Zgłoszenie pracy powinno zawierać:

  • nazwę uczelni, wydziału, instytutu, katedry,
  • nazwisko i imię autora,
  • tytuł pracy dyplomowej,
  • nazwisko i imię promotora,
  • datę obrony,
  • opinię zgłaszającego pracę,
  • egzemplarz pracy dyplomowej.
 4. Zgłaszane prace należy przekazywać do Biura Zarządu Oddziału SITK RP – Kraków ul. Siostrzana 11 – do 25 lutego roku następnego.
 5. Nagrody za  prace dyplomowe będą przyznawane w dwóch kategoriach: prace dyplomowe I i II stopnia w grupach tematycznych :

  • infrastruktura transportu,    
  • procesy transportowe.
 6. Skład Sądu Konkursowego jest corocznie wybierany przez Zarząd Oddziału, Przewodniczącym Sądu Konkursowego jest wiceprezes Zarządu Oddziału. Członkowie sądu Konkursowego nie mogą być  pracownikami uczelni.
 7. Członkowie Sądu pełnią funkcje honorowo.
 8. Propozycje Sądu Konkursowego podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.
 9. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi a promotorzy nagrodzonych prac zostaną wyróżnieni dyplomami.
 10. Podstawowe kryteria oceny prac są następujące:

  • aktualność zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy,
  • możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy lub jej poszczególnych elementów ,
  • stopień trudności, złożoności  zagadnienia będącego przedmiotem pracy,
  • kompleksowość zagadnienia
  • stopień przygotowania pracy do jej wdrożenia,
  • sposób prezentacji tematu, oryginalność oraz nowoczesność metodologiczna przyjętego rozwiązania,
  • innowacyjność  rozwiązań
 11. Wręczenie przyznanych nagród odbędzie się na uroczystym spotkaniu organizowanym przez Zarząd Oddziału z promotorami i dyplomantami w miesiącu czerwcu.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Oddziału SITK Krakowie w dniu 8 grudnia  2016 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci