Wycieczka techniczna na budowę Trasy Łagiewnickiej oraz wyjście do Zamku Królewskiego na Wawelu – cz. II

Koło SITK RP w Mota-Engil Central Europe oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają wszystkich Członków wraz z rodzinami / osobami towarzyszącymi na wycieczkę techniczną na budowę Trasy Łagiewnickiej oraz wyjście do Zamku Królewskiego na Wawelu – cz. II (Wawel Zaginiony oraz Smocza Jama).

Trasa Łagiewnicka przebiegająca od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ul. Witosa, Halszki i Beskidzkiej, o długości ok. 3,5 km, powstanie do 2020 r. Trasa ma mieć po dwa główne pasy ruchu w każdym kierunku. W tunelach zaplanowano jednak dodatkowe, trzecie pasy dla autobusów komunikacji zbiorowej, a na węzłach będą dochodzić jeszcze pasy do wyjazdu z trasy i wjazdu na nią. W ramach inwestycji powstanie też linia tramwajowa.

Źródło: https://gazetakrakowska.pl/trasa-lagiewnicka-w-krakowie-znane-sa-szczegoly-inwestycji/ar/12977052

Wawel – wapienna skała jurajska, dominująca w panoramie Krakowa (około 228 m n.p.m.), uformowała się około 150 milionów lat temu. Wzgórze nad Wisłą, wśród wód i mokradeł, było bezpiecznym miejscem dla osiedlającej się tu od epoki paleolitu ludności. Zapewne od VII stulecia n.e. byli to Słowianie. Wczesnośredniowieczne legendy mówią o zamieszkującym wawelską jaskinię strasznym smoku, o jego pogromcy Kraku i córce tegoż Wandzie, która rzuciła się do Wisły, nie chcąc oddać ręki niemieckiemu rycerzowi.

Źródło: http://wawel.krakow.pl/pl/op/3/Historia-wzgorza-wawelskiego

Termin wycieczki: 20.10.2018r. (sobota).

Miejsce spotkania: Parking P&R Kurdwanów ul. Halszki /wg mapki poniżej/; godz. 8:00.

Zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce przyjmuje Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, e-mail: krakow@sitkrp.org.pl do dnia 18.10.br. (tj. czwartek), z podaniem danych do ubezpieczenia (imię, nazwisko, pesel) oraz numeru telefonu.

Osoby będące członkami MOIIB proszone są o podanie numeru ewidencyjnego Izby.

Koszt wycieczki:

  • dla członków SITK Oddział Kraków, członków MOIIB – 30 zł
  • dla pozostałych osób – 40 zł

Koszt zawiera:

  • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z przewodnikiem,
  • przejazd tramwajem na Wawel,
  • ubezpieczenie.

Płatność gotówką w dniu wycieczki, w czasie zbiórki.

Osoby, które dokonały zgłoszenia, a w dniu wycieczki zrezygnowały będą musiały ponieść cały koszt.

Osoby biorące udział w wyprawie proszone są o zabranie kamizelki odblaskowej.

Ze względu bezpieczeństwa prosimy o uczestniczenie w wycieczce w wygodnym stroju i butach sportowych.

W uwagi na ograniczoną ilość miejsce, o udziale w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w wycieczce!

Beata Toporska & Krzysztof Migdał

Powiazane tresci