Wyjazd Klubu Seniora do Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów”

W dniu 17 marca 2017r. Klub Seniora zorganizował wyjazd do Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” połączony z mini-seminarium. W wycieczce uczestniczyło 18 osób, punktualnie o godz.12.00 przybyłych do KZN powitał Prezes Zarządu Ryszard Leszczyński, który przedstawił historię powstania i rozwoju Zakładu oraz podstawowy produkt – rozjazd szynowy.

Warto przypomnieć co to takiego rozjazd. W pierwszym podręczniku kolejnictwa w latach 30. Profesor Tadeusz Mazurek daje taką zwięzłą definicję: „rozjazdy są to urządzenia, które umożliwiają przechodzenie poszczególnych jednostek taboru kolejowego i całych pociągów z jednego toru na drugi bez przerwy jazdy, składowe części rozjazdów stanowią: zwrotnice, krzyżownice i szyny łączące, jeżeli tabor ma się posuwać po torze zasadniczym to iglica musi przylegać do szyny prawej zwanej opornicą, a jeżeli przylega do lewej wówczas tabor skieruje się na odgałęzienie”.

Brzmi to bardzo prosto, ale jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach, a najważniejsze to aby wyprodukować rozjazd umożliwiający przejazd na zboczenie z dużą prędkością, w obu kierunkach i tutaj powstaje problem wytrzymałości iglicy. Rozjazd w naszych warunkach musi być odporny na dużą rozpiętość temperatur, dodatkowo rozjazd tramwajowy musi być też odporny na różne środki chemiczne używane do odmrażania i odśnieżania ulic.

Zakład troszczy się o swe produkty i dlatego zmontowane rozjazdy dostarcza na miejsce przeznaczenia. W tym celu zbudował własną platformę kolejową do transportu i rozładunku rozjazdów, za co otrzymał nagrodę w Konkursie „Teraz Polska 2015” w kategorii: Przedsięwzięcie Inwestycyjne dla technologii SWITCHER.

Trudno w skrócie przekazać ogrom informacji uzyskanych w czasie seminarium. Po obszernym wprowadzeniu Prezesa Zarządu, wygłoszone zostały bogato ilustrowane referaty: „Jak powstaje nowoczesny rozjazd”, „Rozwój konstrukcji rozjazdowych KZN”, „Switcher – transport przęsłowy rozjazdów”.

W dalszej części wycieczki uczestnicy zwiedzili Zakłady, które zajmują powierzchnię 8 ha, a hale produkcyjne o powierzchni 10 000 m2 i spełniają wszystkie normy ochrony środowiska. W 2015 roku sprzedano odbiorcom krajowym i zagranicznym 600 rozjazdów kolejowych i 100 tramwajowych. Zakłady wraz ze specjalistycznymi spółkami zatrudniały w 2012 roku 360 osób, a w 2015 już 530, a więc tworzone są nowe miejsca pracy. W tym samym czasie sprzedaż wzrosła o 150%, co świadczy o znacznym wzroście wydajności pracy.

Zwiedzając kolejne hale produkcyjne, uczestnicy poznali proces produkcyjny rozjazdów kolejowych o różnych promieniach łuków aż do R = 1200  m oraz rozjazdów tramwajowych. Przy zwiedzaniu hal produkcyjnych wyczerpujących informacji udzielali Kierownik Oddziału Produkcji – Tomasz Olszyński, Inżynier Spawalnik/IWE – Maciej Malik, Kierownik Działu Kontroli Jakości – Jarosław Kubic oraz Kierownik Działu Serwisu – Dariusz Prasiel. Organizacją wycieczki ze strony Klubu Seniora byli kol. Kazimierz Żurowski i Janusz Magrysz, a przygotowaniem programu zwiedzania Zakładów zajmował się Remigiusz Tytuła – Kierownik Działu Marketingu i PR KZN „Bieżanów”.

Uczestnicy są wdzięczni kierownictwu Zakładu za umożliwienie jego zwiedzenia w czasie trwania procesu produkcyjnego. Dzięki temu wiemy już dlaczego obecnie jazda pociągiem przebiega „gładko”, a szarpnięcie wagonem na rozjeździe nie budzi pasażera przy wjeździe do stacji.

Na pamiątkę wizyty Seniorzy otrzymali od kierownictwa Zakładów piękny model wagonu służącego do transportu rozjazdów, który będzie ozdobą siedziby Oddziału.

 

Tekst i zdjęcia:  Jerzy Bąkowski
Sekretarz Klubu Seniora

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci