Wyjazd techniczno-integracyjny do Wrocławia

Koło Grodzkie działające w Oddziale zorganizowało w dniach 3-5 czerwca 2017 wyjazd techniczno-integracyjny pn. "Wrocław – miastem pozytywnych zmian" do Wałbrzycha i Wrocławia. W wyjeździe wzięło udział 30 osób (członkowie SITK i MOIIB). Podczas wyjazdu zrealizowano bardzo ciekawy program merytoryczny.    

Zwiedzano Zamek Książ, gdzie oprócz historii "Od Piastów do tajemnic II Wojny Światowej" uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zobaczyć z jakimi problemami technicznymi zmagają się obecnie służby przy rewaloryzacji tego zamku. We Wrocławiu oprócz zwiedzania współczesnych obiektów sztuki inżynierskiej, wysłuchano w Urzędzie Miasta Wrocławia prelekcji wygłoszonej przez Panią Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności na temat polityki zrównoważonej mobilności w świetle prac nad aktualizowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Dyskusja koncentrowała się na roli rozwoju sieci drogowo-ulicznej, sieci dróg rowerowych oraz komunikacji zbiorowej  i jej znaczeniu w zarządzaniu mobilnością użytkowników systemu.     

            Zwiedzono Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Wysłuchano prelekcji Kierownika Centrum dotyczącej zasad funkcjonowania, w tym współpracy służb (MPK, Urząd Miasta, Zarządca dróg, Policja) odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem. Na sali operacyjnej obserwowano ich pracę.    Dyskusja koncentrowała się na kompatybilnością urządzeń z oprogramowaniem oraz niezawodnością systemu. Ponadto zapoznano się z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego na Placu Wolności przy Narodowym Centrum Muzyki.

Następnie zwiedzano budowę mostu na rzece Widawie w ciągu drogi ekspresowej nr 5 oraz węzła A8, S5 i DK5. Roboty te są  zlecone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu. Zapoznano się z technologią budowy mostu o długości 750 m metodą nasuwania podłużnego oraz z robotami drogowymi i wiaduktami na łącznicach w obrębie rozległego węzła o powierzchni 30 ha. Z udziałem pani Magdaleny Szumiata  rzecznika  prasowego GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz Kierownika budowy z firmy ASTALDI prowadzono dyskusję koncentrującą się na zasadności przyjętych technologii oraz racjonalności skali rozwiązań.

Ponadto zwiedzano mosty w Starym Mieście Wrocławia, a także na Autostradzie A8 (Most Rzędziński) i na Obwodnicy Śródmiejskiej (Most Milenijny) Wrocławia.

W drodze powrotnej przedyskutowano wieloletnie kwestie planistyczno-projektowe i wykonawcze Drogowej Trasy Średnicowej  (DTŚ)  w GOP-ie.

Szczegóły w następnym sprawozdaniu. 

 

Print Friendly