Wyjazd techniczny „Inwestycje drogowo-mostowe na drogach krajowych małopolski”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zaprasza na wyjazd techniczny:

„Inwestycje drogowo-mostowe na drogach krajowych małopolski”

PROGRAM WYJAZDU TECHNICZNEGO:

Godz. 8:20 Zbiórka  – parking siedziby Oddziału GDDKiA w Krakowie ul. Mogilska 25 

Godz. 8:30 Wyjazd

 Budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. „Trasy Nowohuckiej ), odcinek od węzła drogowego „Rybitwy” (Christo Botewa) do  węzła drogowego „Igołomska” wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę.

 Budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK4 – jako docelowy przebieg trasy DK75.

Zwiedzanie Muzeum Motyli Arthropoda w Bochni.

Godz. 17:00 Powrót do Krakowa.

TERMIN WYCIECZKI:  08 października 2015 roku (czwartek)

Zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce technicznej przyjmuje Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.pl lub tel. 12 658 93 72 w terminie do dnia 05 października br. (poniedziałek).

Koszt uczestnictwa:
20.00 złotych – Członkowie SITK Oddział w Krakowie
40.00 złotych – Dla uczestników niebędących Członkami SITK Oddział w Krakowie
Koszt obejmuje:  przejazd autokarem, ubezpieczenie oraz bilet wstępu do Muzeum.

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić na konto SITK Oddział w Krakowie, Bank Pekao S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 5 października 2015 r. 

Osoby będące członkami MOIIB proszone są o podanie nr indywidualnego Izby.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszenia.

Ze względu bezpieczeństwa prosimy o zabranie wygodnego stroju, obuwia i kamizelki odblaskowej.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci