XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA


tk

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP w Mota-Engil Central Europe S.A. oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zorganizowało w dniu 14 maja 2019r. wyjazd do Kielc na XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.

Tegoroczne jubileuszowe Targi Budownictwa Drogowego zgromadziły wielu przedstawicieli firm branży budownictwa drogowego i zwiedzających, około 200 firm wystawienniczych. Odbyło się około 13 wydarzeń towarzyszących, w tym: konferencje, seminaria, prelekcje czy wykłady związane z budownictwem drogowym.

Po raz pierwszy odbyła się Wystawa Sprzętu do Utrzymania Dróg MunEq Expo. Oferta skierowana jest do producentów, do specjalistycznych pojazdów z sektora gospodarki komunalnej: remonterów drogowych, pielęgnacji zieleni, urządzeń oraz sprzętu do transportu i usuwania odpadów, utrzymania czystości budynków, pomieszczeń, dróg publicznych, ulic oraz placów.

Na zakończenia zwiedzania uczestnicy biorący udział w tegorocznym wyjeździe na Targi, spotkali się przy wspólnym obiedzie, podczas którego dzielili się wrażeniami minionego dnia, a także rozmawiano o kolejnych wydarzeniach planowanych przez Stowarzyszenie.

                                                                                  Opracowanie i zdjęcie: Beata Toporska


Powiazane tresci