Zakończył się kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów szkół wyższych


sprawozdanie-2009

Zakończył się kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów szkół wyższych organizowany corocznie przez Oddział SITK w Krakowie. Do tej edycji konkursu zgłoszono 17 prac z Politechniki Krakowskiej, które zostały podzielone na poszczególne kategorie zgodnie z ich tematyką. Oceny prac dokonał Sąd Konkursowy pracujący pod przewodnictwem Wiceprezes Oddziału Józefy Majerczak. Członkowie Sądu oceniali każdą pracę indywidualnie, a następnie na wspólnym posiedzeniu dokonano wyboru najlepszych prac i przyznano im poszczególne miejsca w konkursie.

A oto tegoroczni laureaci:

  • I miejsce – Przemysław Probierz za pracę pt. „Kalibracja modelu analitycznego pod kątem zgodności z pomiarami na obiekcie mostowym”. Promotorem pracy był – Dr inż. Wojciech Średniawa
  • II miejsce – Małgorzata Setlak za prace pt ” Analiza i ocena jakości przewozów komunikacją publiczną w Jaworznie” Promotorem pracy była Dr inz. Jolanta Żurowska
  • III miejsce – Marcin Krzyżowski za pracę pt „Analiza funkcjonowania oraz koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Igołomskiej(droga nr 79) i Brzeskiej(droga nr 79), Promotorem pracy był dr hab. inż. Janusz Chodur

Przyznano również wyróżnienia:

  • Paweł Domider za prace pt. „Analiza logistyczna wydziału produkcyjnego na przykładzie firmy MASPEX Sp. z o.o”
  • Krzysztof Kluczewski za pracę pt. „Analiza logistyczna wydziału produkcyjnego na przykładzie firmy METALBOX”
  • Anna Poniedziałek za pracę pt. – „Przegląd udogodnień dla osób niepełnosprawnych w transporcie pasażerskim”
  • Marta Stasińska za prace pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w czasie transformacji gospodarczej na przykładzie firmy PKS Chełm Sp.zo.o
  • Piotr Motyka za pracę pt. „Audyt wybranych polskich portów lotniczych pod względem zagospodarowania terminali oraz ułatwień dla pasażera

Uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród odbyła się 15 czerwca br. w Sali Konferencyjnej PKP PLK w Krakowie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Zarządu Oddziału, uczestnicy konkursu oraz ich promotorzy. Spotkaniu przewodniczył Prezes Mariusz Szałkowski. Przewodnicząca Sądu Konkursowego kol. J.Majerczak ogłosiła wyniki konkursu, a następnie wraz z Prezesem i Sekretarzem Oddziału Anną Bryksy wręczyła laureatom dyplomy i nagrody rzeczowe. Prezes Oddziału w imieniu JM rektora Politechniki Krakowskiej prof. K.Furtaka wręczył promotorom nagrodzonych prac listy gratulacyjne oraz piękne albumy pamiątkowe. Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze. Prezes M.Szałkowski przekazał uczestnikom konkursu garść informacji na temat Stowarzyszenia i Oddziału zachęcając do tego, by rozważyć możliwość przystąpienia do SITK

i rozszerzenia swej działalności poza płaszczyznę zawodową. Głos zabrał również promotor jednej z nagrodzonych prac dr inż. J.Chodur, który wyraził zadowolenie z przeprowadzania takiego konkursu, złożył też gratulacje i życzenia wszystkim uczestnikom. Na koniec wszyscy uczestnicy konkursu podzielili się informacjami na temat swojej dopiero co rozpoczętej kariery zawodowej, podzielili się zdobytymi już doświadczeniami, podziękowali również za wyróżnienie i docenienie ich prac dyplomowych. Spotkanie zakończyło się wykonaniem wspólnych, pamiątkowych zdjęć wszystkich zebranych.


Powiazane tresci