Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie na kadencję 2018 – 2021 ukonstytuował się!

W dniu 26 marca 2018 r. na I posiedzeniu w kadencji 2018 – 2021 ukonstytuował się nowy Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie. Spotkanie rozpoczęła Prezes Józefa Majerczak, wybrana na Walnym Zebraniu Członków Oddziału w dniu 22 marca 2018 r., witając serdecznie zebranych i gratulując wyboru do władz Oddziału. Pani Prezes liczy na dobrą współpracę wszystkich członków władz Oddziału w czasie całej kadencji, liczy też na pomoc i wsparcie Prezesa Honorowego prof. Wiesława Starowicza.

Na początku obrad Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął rezygnację z funkcji członka Zarządu złożoną przez kol. Grzegorza Saponia (Uchwała nr 6/2018.). W związku z tym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o objęciu wolnego miejsca w Zarządzie przez Zastępcę Członka Zarządu kol. Beatę Toporską (Uchwała nr 7/2018).

Prezes Oddziału Józefa Majerczak przekazała nowemu Zarządowi gratulacje wyboru do władz Oddziału. Poinformowała o swoich planach i oczekiwaniach odnośnie pracy w kadencji członków Zarządu, zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu Zarządu Oddziału.

Pani Prezes biorąc pod uwagę zaktualizowany skład Zarządu, zaproponowała wybór trzech Wiceprezesów, z których jeden będzie pełnił funkcję I Zastępcy Prezesa, zaproponowała również kandydatów do pełnienia poszczególnych funkcji w Zarządzie. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na propozycje przedstawione przez Panią Prezes Oddziału.

Po przedyskutowaniu i ustaleniu rozdziału funkcji w Zarządzie Oddziału, w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdzono przydzielone funkcje (Uchwała nr 8/2018) wg poniższego wykazu:

Imię i nazwisko

Funkcja

Grzegorz Dyrkacz

  • I Zastępca Prezesa, Wiceprezes ds. Transportu

Anna Reszczyk

  • Wiceprezes ds. Drogownictwa

Zbigniew Marzec

  • Wiceprezes ds. Kolejnictwa

Janina Mrowińska 

  • Sekretarz

Sabina Puławska – Obiedowska

  • Skarbnik

Marek Błeszyński

  • Członek

Mariusz Szałkowski

  • Członek

Beata Toporska

  • Członek

Sergiusz Lisowski

  • Zastępca Członka Zarządu.
Branżę drogową reprezentuje kol. Anna Reszczyk i Beata Toporska, branżę kolejową reprezentują Prezes Józefa Majerczak, Zbigniew Marzec i Marek Błeszyński, a branżę transportową: Mariusz Szałkowski, Grzegorz Dyrkacz i Sabina Puławska – Obiedowska, tak więc poszczególne branże są reprezentowane w Zarządzie Oddziału w zrównoważony sposób.

Prezes Honorowy Oddziału prof. Wiesław Starowicz zgodnie ze Statutem ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Oddziału na równych prawach z jego członkami.

Prezes Józefa Majerczak zaprosiła do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu kol. Danutę Schwertner – Redaktora Informatora Oddziału, która protokołuje posiedzenia Zarządu.


Powiazane tresci