Zebranie – 06 maja 2013 r.

Najbliższe Zebranie Zarządu Oddziału odbędzie w dniu 06 maja 2013 roku o godz. 17.00 w siedzibie na ul. Siostrzanej 11.

PROGRAM

zebrania Zarządu Oddziału

w dniu 06 maja 2013 r.

godz. 17.00 w siedzibie przy ul. Siostrzanej

***

 1. Informacja o plenarnym zebraniu Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, które odbyło się w dniach 24 i 25 kwietnia 2013 w Szczecinie.
 2. Informacja ze spotkania Forum Mobilności nt. „Zmiany organizacji ruchu w centrum miasta”, które odbyło się w dniu 30 kwietnia br.
 3. Informacja o organizowanym seminarium i wycieczce „Kraków okiem rowerzysty”.
 4. Informacja na temat planowanej konferencji „Polityka parkingowa w miastach” – stan przygotowań.
 5. Konkurs „ERNEST za działalność w 2012 roku” – informacja o nominacji zgłoszonych przez Oddział kandydatów do nagrody.
 6. Konkurs prac dyplomowych szkół wyższych – stan przygotowań.
 7. Informacja o pracach nad nową strona internetową Oddziału.
 8. Przyjęcia: i skreślenia członków:

Przyjęcia

 • brak

Skreślenia

 • brak

 

 1. Sprawy różne:

 • Relacja z XII Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się w dniu 20 kwietnia br.
 • Relacja z Zebrania Krakowskiej Rady FSNT NOT, które odbyło się w dniu 17 kwietnia br.
 • Relacja z konferencji "Projektowanie, budowa i utrzymanie Infrastruktury w transporcie szynowym" – INFRASZYN 2013” organizowanej przez Oddział SITK w Radomiu w dniach 24-26.04.2013 w Zakopanem.
 • Informacja o wstąpieniu na drogę prawną w przypadku jednej z umów.
 • Oferta pakietu konferencyjnego Hotelu Prezydent Medical Spa & Wellnes położonego w Krynicy – Zdroju.
 • Zaproszenie na III Szczyt Lotniczy 2013 „Nowoczesne porty lotnicze. Infrastruktura lotniskowa i okołolotniskowa”, konferencję organizowaną przez Zarząd Krajowy SITK w dniach 27-28 czerwca 2013 roku we Wrocławiu.
 • Zaproszenie na konferencję „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia” organizowaną przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei w dniach 24 – 25 czerwca 2013 roku w Raszynie k/Warszawy.
 1. Wolne wnioski.

Złożenie życzeń imieninowych kol. Jerzemu (23.04.br) i kol. Markowi (25.04.br)

 1. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci