Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za 2014 rok

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2014, które odbędzie się w dniu 30 marca 2015 roku o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie przy ul. Brożka 3.

Program  zebrania obejmuje:

  • otwarcie Zebrania i powitanie gości,
  • wręczenie legitymacji członkowskich, odznaczeń i wyróżnień,
  • przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w roku  2014,
  • przedstawienie opinii i protokołu Komisji Rewizyjnej,
  • zaprezentowanie planu działania na rok 2015,
  • dyskusję programową,
  • referat problemowy pt. Wyniki badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowa, który wygłosi dr hab. inż. Andrzej Szarata, Prof.PK
  • wolne wnioski.

Sprawozdanie zostanie wręczone uczestnikom przed zebraniem oraz będzie dostępne na stronie internetowej.
Tradycyjnie zebranie ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich chętnych Członków Oddziału.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci